Event | 31 mei 2018

Themaworkshop ‘Blootstelling gevaarlijke stoffen’

Vluchten kan niet meer…

In Nederland sterven jaarlijks 4.100 mensen aan beroepsziekten, bijna zeven maal zoveel als dodelijke verkeersslachtoffers. Het merendeel lijdt en overlijdt aan de gevolgen van het werken met gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Dat kan en moet stoppen. Reden voor Deltalinqs en RPS om samen de workshop ‘Blootstelling gevaarlijke stoffen’ te organiseren op dinsdagmiddag 5 juni 2018 in EIC Mainport Rotterdam.

Themaworkshop Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

  • Datedinsdag 5 juni 2018 - 13:00 - 17:30
  • Location EIC Mainport Rotterdam, Noordzeeweg 6, 3181 ML ROZENBURG

Voorkomen blootstelling

Het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen is op Europees en nationaal niveau tot speerpunt benoemd. Bewustwording en handhaving zijn daarin vanaf nu belangrijke pijlers. Op werkgevers rust een brede verplichting tot het treffen van ‘zodanige maatregelen als redelijkerwijs nodig’ voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Antwoorden

Maar hoe voldoet een werkgever aan deze vereisten? Wanneer zijn de maatregelen goed genoeg? Hoe worden gevaarlijke werkomstandigheden en gezondheidsrisico’s in kaart gebracht, beheerst en bijgehouden? Wat zegt de wet- en regelgeving hierover, en sluit dat wel aan bij de praktijk? Hoe kunnen werkgevers zich wapenen tegen steeds strengere veiligheidsvoorschriften en steeds lagere grenswaarden voor blootstelling? Om welke stoffen gaat het eigenlijk precies? Wat betekent blootstelling voor het individu? De antwoorden op deze vragen krijgt u tijdens de door Deltalinqs samen met RPS georganiseerde workshop ‘Blootstelling gevaarlijke stoffen’.

Sluipend gevaar

Onderzoek van de Inspectie SZW in 2017 leerde dat 92% van de onderzochte bedrijven niet volledig voldeed aan de verplichtingen. De arbeidsverzuimkosten in Nederland bedragen ongeveer €1 miljard per jaar en de verhoging van de AOW-leeftijd voegt daar extra risico’s aan toe. En met de opkomende waardering voor een gezonde levensstijl en slimmere meettechnologie, wordt het sluipende gevaar van blootstelling steeds inzichtelijker.

Bekijk hier het volledige programma: Programma Themaworkshop Blootstelling Gevaarlijke Stoffen

Deel dit bericht

RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk onze disclaimer.