Vereenvoudigen van zwemwaterprofielen

Betere communicatie, sneller resultaat

  • |

Waterschappen hebben de taak zwemwaterprofielen op te stellen en actueel te houden, zodat we zonder risico kunnen zwemmen. Deze profielen zijn echter zo omvangrijk geworden dat het ten koste gaat van de doeltreffendheid. Het vereenvoudigen daarvan leidt volgens Arnold Osté, projectleider waterkwaliteit bij RPS, niet alleen tot een betere communicatie met betrokken organisaties. Ook vergt het minder tijd ze te actualiseren.

Vereenvoudigen van zwemwaterprofielen

Zwemwaterlocatie De Rietput in Heukelum.

Met een zwemwaterprofiel brengen waterbeheerders de knelpunten in beeld die een goede zwemwaterkwaliteit in de weg staan en de functie van zwemwater in gevaar brengen. Ze geven inzicht in alle hydromorfologische kenmerken van een zwemwater, de historische waterkwaliteit en (mogelijke) verontreinigingsbronnen. Daarnaast is een zwemwaterprofiel een middel om de communicatie over een zwemwater te verbeteren tussen de (waterkwaliteits)beheerder en burgers. Belangrijke graadmeter vormt de concentratie van de fecale bacteriën E. coli en enterococcen. Deze bacteriën komen voor in de ontlasting van mensen en dieren en zijn goede indicatorsoorten voor de zwemwaterkwaliteit.

Het vaststellen en actualiseren van een zwemwaterprofiel is een van de beheersmaatregelen uit de Europese Zwemwaterrichtlijn. Landelijk is afgesproken dat waterkwaliteitsbeheerders de zwemwaterprofielen opstellen in overleg met betrokkenen (provincie, gemeente en locatiebeheerder). Om de zwemwaterprofielen leesbaarder te maken, startte Rijkswaterstaat in 2015 met Arnold Osté van RPS aan het samenstellen van een beknopter format. Steeds meer waterschappen volgen dit voorbeeld. Zo werkte Arnold voor waterschap Hollandse Delta en waterschap Rivierenland aan vereenvoudigde zwemwaterprofielen voor een groot aantal locaties.

Wat is een vereenvoudigd zwemwaterprofiel?
Een beknopte rapportage, meer to-the-point, met alle noodzakelijke informatie die nodig is voor het bepalen van de gezondheidsrisico’s voor zwemmers. De focus ligt daarbij op de potentiële verontreinigingsbronnen in relatie tot de zwemwaterkwaliteit en de aanwezigheid van blauwalgen.

Zwemwaterlocatie Binnenbedijkte Maas Mijnsheerenland gelegen in de Hoekse Waard.

Waarom is het voor een waterschap belangrijk zwemwaterprofielen te vereenvoudigen?
In de zwemwaterprofielen zijn geen ingewikkelde data-analyses opgenomen. Wel vind je er een duidelijke beschrijving van de verontreinigingsbronnen die er echt toe doen en welke maatregelen mogelijk zijn. Zo krijg je een korte en bondige rapportage met helder taalgebruik. Dat is voor iedereen beter leesbaar.

Wat versta je onder korter en bondiger?
In tegenstelling tot de oude rapportages zijn de pagina’s in aantal gehalveerd. Daarmee sluit het zwemwaterprofiel beter aan bij de behoefte van waterschappen aan een rechtlijnigere communicatie met provincie, gemeente en locatiebeheerder. Het maakt het voor waterbeheerders bovendien eenvoudiger rapportages actueel te houden. Sommige zwemwaterprofielen zijn al 10 jaar oud.

Levert het de burger iets op?
Jazeker. De burger heeft op basis van bondige rapportages via zwemwater.nl direct inzicht in de belangrijkste kenmerken en zwemwaterkwaliteit van zijn of haar zwemplas in de buurt.

Zwemwaterlocatie Plas Merwelanden gelegen in de Hollandse Biesbosch.

Wat zijn belangrijke succesfactoren bij het creëren van vereenvoudigd zwemwaterprofiel?
Houd altijd korte lijnen met het waterschap en de locatiebeheerders. Zo ontstaat goed inzicht in de specifieke omstandigheden en ontwikkelingen per locatie. En begin op tijd met de voorbereiding, zodat tijdens het zwemseizoen de veldbezoeken uitgevoerd kunnen worden, bij voorkeur op een mooie zomerse dag!

Op de hoogte blijven van onze werkzaamheden?
Meld u nu aan en ontvang twee keer per jaar ons magazine boordevol verhalen.

Magazine aanvragen