3.2 Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen is, samen met de AOW, inkomen voor uzelf als u met pensioen gaat. U krijgt ouderdomspensioen als u 68 jaar wordt en zolang u leeft. Hoe hoog het ouderdomspensioen is, kunnen we nu niet zeggen. Dit hangt af van de premie die voor uw pensioen wordt betaald, van de waarde van de beleggingen en hoeveel pensioen u hiervoor kunt kopen.

Partner- en wezenpensioen als u overlijdt voor uw pensioendatum

Als u overlijdt, krijgen uw eventuele partner en/of kinderen een uitkering. Dit geldt alleen als u overlijdt wanneer u nog steeds bij deze werkgever werkt.

Partnerpensioen voor de pensioendatum
Het partnerpensioen voor de pensioendatum is een maandelijkse uitkering. Uw partner krijgt dit voor de rest van zijn of haar leven. Het partnerpensioen stijgt ieder jaar met 2% nadat het is ingegaan.

De hoogte van dit partnerpensioen hangt af van:

 • de pensioengrondslag; dit is uw pensioengevend salaris min het deel van het salaris waarover u geen pensioen opbouwt omdat u AOW krijgt (franchise)
 • het aantal dienstjaren dat u bij uw werkgever kan doorbrengen tot uw pensioendatum (maximaal 48)
 • het percentage dat uw werkgever heeft gekozen voor het partnerpensioen; dit percentage is 1,160%

De hoogte van het partnerpensioen vindt u op mijn.nn en mijnpensioenoverzicht.nl.

Wezenpensioen voor de pensioendatum
Het wezenpensioen is een maandelijkse uitkering. Deze uitkering

 • stijgt ieder jaar met 2% nadat het is ingegaan
 • stopt als uw kind 27 jaar wordt
 • verdubbelt als beide ouders zijn overleden

De hoogte van het wezenpensioen hangt af van:

 • de pensioengrondslag
 • het aantal dienstjaren dat u bij uw werkgever kan doorbrengen tot uw pensioendatum (maximaal 48)
 • het percentage dat uw werkgever heeft gekozen voor het wezenpensioen; dit percentage is 0,232%

De hoogte van het wezenpensioen vindt u op mijn.nn en mijnpensioenoverzicht.nl.

Partnerpensioen als u overlijdt na uw pensioendatum

U moet op uw pensioendatum naast ouderdomspensioen ook een deel van de beleggingswaarde gebruiken om een partnerpensioen na de pensioendatum te kopen. Uw partner krijgt dan een partnerpensioen als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan.

Hoe hoog dit partnerpensioen is kunnen we nu niet zeggen. Een indicatie van de hoogte van het partnerpensioen vindt u
op mijn.nn en mijnpensioenoverzicht.nl.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt wordt dan gaat uw pensioenopbouw door. Nationale-Nederlanden neemt de betaling van de premie van uw werkgever over. Hoeveel dit precies is, hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid.

U bent arbeidsongeschikt als u

 • tijdens uw dienstverband bij uw huidige werkgever ziek wordt
 • na minimaal 2 jaar ziekte recht op een WIA-uitkering krijgt
 • voor minimaal 35% arbeidsongeschikt bent

In het pensioenreglement leest u met welk arbeidsongeschiktheidspercentage wij rekening houden en welk deel van de
premie wij dan betalen.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u arbeidsongeschikt wordt en u meer verdient dan het WIA-grenssalaris (€ 55.927,00 in 2019) dan ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen.

U bent arbeidsongeschikt als u:

 • tijdens uw dienstverband bij uw huidige werkgever ziek wordt, en
 • u na minimaal 2 jaar ziekte recht op een WIA-uitkering krijgt en u
 • voor minimaal 35% arbeidsongeschikt bent

Bij volledige arbeidsongeschiktheid is het arbeidsongeschiktheidspensioen 70% van uw salaris boven het WIA-grenssalaris. Bent u minder arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een deel hiervan. Hoeveel dit is hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. In het pensioenreglement vindt u meer informatie hierover. Het arbeidsongeschiktheidspensioen stijgt ieder jaar met 2% nadat het is ingegaan.