3.5 Welke keuzes hebt u zelf?

Tijdelijk aanvullend partnerpensioen

Het tijdelijk aanvullende partnerpensioen is een vrijwillige verzekering. Hebt u een partner? Dan kunt u aanvullend op het al verzekerde partnerpensioen een tijdelijk aanvullend partnerpensioen verzekeren. Dit heet een Anw-hiaatpensioen en is een extra pensioenuitkering voor uw partner als u overlijdt tijdens uw dienstverband met deze werkgever. Deze uitkering krijgt uw partner tot zijn/haar AOW-leeftijd of zijn/haar 68e als dit eerder is. De uitkering stopt ook als uw partner eerder overlijdt.

De hoogte van het eventueel verzekerde Anw-hiaatpensioen is voor iedereen gelijk.
Dit is het wettelijk Anw-bedrag. Dit is in 2019 € 15.495,00. De overheid stelt dit bedrag jaarlijks opnieuw vast.
Deze uitkering stijgt ieder jaar met 2%, nadat het is ingegaan.

Wij hebben voor uw partner alvast het Anw-hiaatpensioen verzekerd

  • als u een partner hebt of krijgt en
  • deze bij Nationale-Nederlanden is aangemeld

De hoogte van de premie hiervoor vindt u op mijn.nn. De premie betaalt u meestal zelf.

Wilt u geen Anw-hiaatpensioen meeverzekeren?
Dan moet u dit binnen één maand via uw werkgever aan Nationale Nederlanden doorgeven. Uw partner moet hiervoor meetekenen.

Beleggingskeuze

Bij begin van uw deelname aan het Persoonlijk Pensioen Plan beleggen wij de premie binnen de beleggingsvorm Index volgend. Dit doen we met een gebalanceerd beleggingsrisico. Naarmate uw pensioendatum nadert, beleggen we voor u geleidelijk steeds minder risicovol.

Hierbij bouwen we het beleggingsrisico in de loop van de jaren af naar de verwachte AOW-leeftijd van de werknemer. Dit sluit goed aan bij een pensioenuitkering waarbij na de pensioendatum niet meer voor u wordt  belegd.

Maar u kunt er voor kiezen om het risico minder ver af te bouwen. Dit sluit goed aan bij een pensioenuitkering waarbij na de pensioendatum voor u wordt belegd. We blijven dan risicovoller voor u beleggen in de jaren voor uw pensioendatum. Zo kan uw pensioengeld meer aangroeien door het resultaat van uw beleggingen. Maar u loopt ook meer risico dat de resultaten van de beleggingen juist tegenvallen. Dan kan uw pensioengeld minder groeien of zelfs afnemen. Kijk op nn.nl/pensioenuitkering voor de keuzes die u heeft bij een variabele uitkering.

In plaats van beleggen in een lifecycle kunt u zelf de beleggingsfondsenkiezen waar wij voor u in beleggen (Zelf Beleggen). Voor een eventuele rendementsgarantie op uw beleggingen kan Nationale Nederlanden een premie in rekening brengen. Meer informatie over de beleggingsmogelijkheden vindt u op nn.nl/pensioenbeleggen.

U kunt mogelijk kiezen voor een aanvullend netto pensioen

U bouwt pensioen op over uw fulltime salaris tot € 107.593,00 (2019) bruto per jaar. Verdient u meer? Vraag uw werkgever dan of daar een aparte netto pensioenregeling voor is.

Vrijwillige premie voor extra pensioen

U kunt zelf vrijwillig premie betalen voor extra pensioen. Uw werkgever houdt deze vrijwillige premie in op uw bruto salaris en betaalt de premie aan ons. Wij kopen hier dan extra beleggingen mee aan. Dit doen wij op  dezelfde manier als met uw standaard premie.

De premie die u extra kunt betalen hangt af van uw leeftijd. In de tabel ziet u hoeveel premie maximaal betaald mag worden. Onderstaande percentages zijn inclusief de premies die uw werkgever betaalt.

Uw leeftijd op de 1e dag van de maandPercentage voor de beschikbare premie
20 tot 25 jaar15,30%
25 tot 30 jaar16,90%
30 tot 35 jaar18,60%
35 tot 40 jaar20,60%
40 tot 45 jaar22,80%
45 tot 50 jaar25,20%
50 tot 55 jaar28,00%
55 tot 60 jaar31,20%
60 tot 65 jaar35,10%
65 tot 68 jaar38,80%

Als u kiest om vrijwillig premie voor extra pensioen te betalen, dan kunt u dit aan ons doorgeven via uw werkgever. U ziet daar ook hoeveel vrijwillige premie u voor uw pensioen zelf mag betalen.

Waardeoverdracht

Als u pensioen bij een vorige werkgever hebt opgebouwd, dan kunt u de waarde van die pensioenregeling meenemen naar deze pensioenregeling. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u al uw pensioenen bij één uitvoerder hebben. Meer hierover leest u in het pensioenreglement.

Als u geen waardeoverdracht aanvraagt, blijft uw pensioen achter bij uw oude pensioenuitvoerder. Kleine pensioenen vormen hierop een uitzondering. Nationale-Nederlanden draagt uw opgebouwde pensioen automatisch naar uw nieuwe pensioenuitvoerder over als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan en uw pensioen niet hoger is dan € 484,09 (peildatum 2019) per jaar. Ook als u geen waardeoverdracht heeft aangevraagd.

Is uw aan te kopen pensioenuitkering bij beëindiging van de deelname in de pensioenregeling € 2,- (of minder) bruto per jaar? Dan vervalt uw pensioen en ontvangt u geen uitkering. Nationale-Nederlanden schenkt de waarde van vervallen pensioen aan een goed doel.

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Kijk dan in Laag 3 naar de Pensioenvergelijker.

Op uw pensioendatum komt de waarde van uw beleggingen, uw pensioenkapitaal, vrij. U koopt met dit pensioenkapitaal:

  • ouderdomspensioen (voor uzelf) en
  • partnerpensioen voor uw eventuele partner (als u overlijdt)

Hebt u geen partner? Of willen u en uw partner geen partnerpensioen voor als u overlijdt? Dan kunt u (een deel van) het partnerpensioen omzetten in ouderdomspensioen. U krijgt dan een hoger ouderdomspensioen. Wij noemen dit uitruil van pensioen. In het het pensioenreglement leest u meer over pensioen aankopen en het eventuele uitruilen van het partnerpensioen.

U kunt kiezen bij welke pensioenverzekeraar u uw pensioenuitkering koopt. Dit noemen wij shoppen.

Keuzemogelijkheden

Uw pensioenleeftijd is 68 jaar. U kunt uw pensioen afstemmen op uw persoonlijke situatie. U hebt daarbij de volgende mogelijkheden:

  • Keuze voor een vaste of variabele pensioenuitkering
  • eerder of later met pensioen; de pensioeningangsdatum moet daarbij liggen tussen vijf jaar voor uw AOW-leeftijd tot uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd. Wij noemen dit de Flexperiode
  • gedeeltelijk met pensioen gaan
  • tijdelijk hoger of lager pensioen
  • partnerpensioen ruilen voor hoger ouderdomspensioen

Meer informatie vindt u in het pensioenreglement.