3.6 Hoe zeker is uw pensioen?

Risico's

Beleggingspensioen
De hoogte van uw pensioen staat niet vooraf vast. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van uw keuze voor een
vaste of variabele pensioenuitkering, de hoogte van de beschikbare premie, de rendementen op uw beleggingen en het
tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van uw pensioen op uw pensioendatum. Het tarief hangt af van:

  • de rente
  • de gemiddelde levensverwachting en
  • de vergoeding voor kosten

Toets maximum pensioen
De Belastingdienst stelt grenzen aan de hoogte van pensioen. Uw pensioen is daarom aan een maximum gebonden. Nationale-Nederlanden toetst of uw pensioen hieraan voldoet. Is de waarde van uw pensioen hoger dan volgens de regel is toegestaan? Dan gaat het deel van de opgebouwde waarde dat boven het maximum uitkomt naar de werkgever of zijn rechtsopvolger. Is deze er niet, dan gaat dat deel naar het depot ten behoeve van de bonus bij leven. Dit depot verdelen we periodiek over de overige (gewezen) deelnemers met een soortgelijke beschikbare premie pensioenregeling bij Nationale-Nederlanden.

Meer informatie?
Op mijn.nn bij ‘Risico’s en uw pensioen’ vindt u uitlegvideo’s met meer informatie over deze risico’s.