3.7 Welke kosten maken wij?

Kosten

Nationale-Nederlanden rekent de volgende kosten voor de uitvoering van uw pensioenregeling:
– administratiekosten die uw werkgever betaalt
– kosten voor het beheren van de beleggingen die u betaalt; dit zijn:

Index volgende lifecycle
AankoopkostenGeen
VerkoopkostenGeen
Lopende kostenDe jaarlijkse lopende kosten worden verwerkt in de koers
van het beleggingsfonds en niet apart in rekening
gebracht. De lopende kosten vindt u op
nn.nl/pensioenbeleggen.
Beheerkosten0,12% als u in een Lifecycle belegt
0,46% als u zelf uw beleggingsbeleid bepaalt
Deze beheerkosten worden maandelijks in mindering
gebracht op de waarde van de beleggingen.

Gedurende de looptijd van het contract heeft uw
werkgever een korting op de beheerkosten met ons
afgesproken. De hierboven vermelde beheerkosten zijn
inclusief deze korting.

Vanaf 01.01.2025 blijft de korting en gelden de
beheerkosten van 0,12% als u in een Lifecycle
belegt.

Bent u op deze datum deelnemer in de pensioenregeling
en sluit uw werkgever aansluitend een nieuwe
uitvoeringsovereenkomst voor een beschikbare
premieregeling waaraan u gaat deelnemen? En wordt de
waarde van de beleggingen van deze pensioenregeling
ingebracht in die nieuwe regeling? Dan gelden de
beheerkosten van de nieuwe overeenkomst ook voor de
ingebrachte waarde van de beleggingen.
Inkoopkosten (spread)De jaarlijkse inkoopkosten worden verwerkt in de koers
van het beleggingsfonds en niet apart in rekening gebracht
en vindt u op nn.nl/pensioenbeleggen.
Afgiftekosten (spread)De jaarlijkse afgiftekosten worden verwerkt in de koers
van het beleggingsfonds en niet apart in rekening gebracht
en vindt u op nn.nl/pensioenbeleggen.

Meer informatie vindt u in het pensioenreglement en op nn.nl/pensioenbeleggen.