3.8 Wanneer moet u in actie komen?

1
Als u uit dienst gaat en kiest voor waardeoverdracht

U kunt ervoor kiezen om uw pensioen mee te nemen als u van baan verandert. Dit noemen wij waardeoverdracht. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat u hier vooraf goed over informeren. Meer informatie over waardeoverdracht vindt u onder het kopje ‘Welke keuzes heeft u zelf?’ en in het pensioenreglement.

2
Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt, geeft u of uw werkgever dit aan ons door. Wij betalen dan (een deel van) de premie voor uw pensioen. Hoeveel premie wij betalen, hangt af van de arbeidsongeschiktheidsuitkering die u van de overheid krijgt (de WIA-uitkering). Wordt u meer of minder arbeidsongeschikt? Dan heeft dat invloed op de premie die wij betalen.

Ook kunt u recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Hoeveel u ontvangt, hangt af van de WIA-uitkering en van de hoogte van uw salaris.

3
Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen

Trouwen en een geregistreerd partnerschap zijn voor uw pensioenregeling hetzelfde. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u wat er voor uw partner en eventuele kinderen is geregeld als u overlijdt. Vindt u dit niet genoeg? Zorg dan voor een aanvulling hierop.

Woont u ongehuwd samen? Dan is er niet automatisch een partnerpensioen geregeld. Wilt u dat uw partner hier wel voor in aanmerking komt? Dan moeten u en uw partner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan in het pensioenreglement.

4
Als u gaat scheiden of uit elkaar gaat

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt, geef dit dan aan ons door. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd  partnerschap opbouwde. Uw ex-partner heeft ook recht op een bijzonder partnerpensioen dat bij uw overlijden wordt uitgekeerd aan uw ex-partner. Meer hierover leest u in het pensioenreglement.

Woont u ongehuwd samen en gaat u uit elkaar? Geef dit dan aan ons door.
Uw ex-partner heeft recht op een bijzonder partnerpensioen. Uw ex partner heeft geen recht op een deel van het ouderdomspensioen.

U en uw ex-partner kunnen afwijkende afspraken maken. Voorwaarde hiervoor is dat u deze vast laat leggen.

Meer informatie vindt u in het pensioenreglement en in de brochure ‘Pensioen en scheiding’. Deze brochure kunt u vinden op mijn.nn.

5
Als u gaat verhuizen naar het buitenland

Geef dit dan aan ons door en bespreek wat de gevolgen voor uw pensioen zijn met uw financieel adviseur. Uw verhuizing naar het buitenland heeft ook gevolgen voor uw AOW-uitkering. Kijk op svb.nl voor meer informatie.

Let op: Ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u Nationale Nederlanden informeren.

6
Als u met pensioen gaat

U moet dan van uw beleggingswaarde pensioen kopen. En kiezen bij wie u dit wilt doen. Dit kan bij ons of bij een andere verzekeraar. Wij noemen dit shoppen.
Ook hebt u een aantal keuzes, u kunt:

  • een vaste of variabele pensioenuitkering kiezen
  • eerder of later met pensioen; de pensioeningangsdatum moet daarbij liggen tussen vijf jaar voor uw AOW-leeftijd tot uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd. Wij noemen dit de Flexperiode
  • gedeeltelijk met pensioen gaan
  • tijdelijk hoger of lager pensioen
  • partnerpensioen ruilen voor hoger ouderdomspensioen

In het pensioenreglement vindt u meer informatie. Wij informeren u tijdig over uw mogelijkheden.

7
Als u vragen hebt over uw pensioenregeling

Neem contact met ons op als u vragen hebt over uw pensioenregeling. Onze Klantenservice Pensioen is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur via telefoonnummer 088 663 60 00.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd.