11.1 Inleiding

Deze richtlijn is opgesteld om eenduidige regels voor thuiswerken tussen RPS en haar medewerkers af te stemmen. Tot nu toe was er binnen RPS geen richtlijn voor thuiswerkmogelijkheden maar door de COVID-periode is de noodzaak voor consistente afspraken over structureel thuiswerken ontstaan.

In algemene zin zijn er drie categorieën van thuiswerken aan te merken:

Categorie 1: thuiswerken op initiatief van medewerker, met een bepaalde regelmaat en voor langere periode

Categorie 2: thuiswerken op initiatief van medewerker, ad hoc ten behoeve van bepaalde werkzaamheden, niet in een vast patroon of voor een langere periode

Categorie 3: thuiswerken op initiatief van RPS, opgelegd van overheidswege, bijv. COVID-periode

Deze richtlijn is vooral bedoeld om categorie 1 thuiswerksituaties te regelen. Niettemin zullen we ook categorie 2 (paragraaf 1.4) en 3 (paragraaf 1.5) benoemen, evenals het flexibel werken met betrekking tot werktijden in categorie 1.

De richtlijn wordt door de directie samen met de OR regelmatig beoordeeld. Om ervoor te zorgen dat medewerkers en werkprestaties geen nadelige gevolgen van deze richtlijn ondervinden, kunnen na overleg en overeenstemming tussen OR en directie wijzigingen worden aangebracht.