11.2 Wetgeving Flexibel werken

In de Nederlandse wetgeving (Wet flexibel werken) zijn de regels met betrekking tot thuiswerken vastgelegd. Voor de volledigheid vermelden we de wettelijke voorwaarden die van toepassing zijn op categorie 1 hieronder:

 • Een aanvraag om structureel thuis te werken kan worden gedaan als werknemer minimaal 26 weken bij werkgever in dienst is.
 • Werknemer mag maximaal 20% van zijn arbeidsduur aanvragen als thuiswerktijd.
 • Werknemer doet de aanvraag om thuis te werken schriftelijk bij de leidinggevende, minimaal 2 maanden voor ingangsdatum. In dit verzoek wordt aangegeven waarom en op welk moment werknemer thuis zou willen werken. Thuiswerken is geen recht en kan ook niet als verworven recht worden aangemerkt. Werkgever dient de aanvraag te overwegen.
 • Werkzaamheden komen in aanmerking om thuis te verrichten als:
  • het gaat over het verzamelen, invoeren of verwerken van informatie
  • het gaat om denkwerk waarbij concentratie nodig is
  • zij grotendeels zelfstandig kunnen worden uitgevoerd
  • zij locatie-onafhankelijk zijn
  • zij toetsbare resultaten opleveren

Werkgever bepaalt of thuiswerken in verband met de aard van de werkzaamheden en/of de thuissituatie van werknemer mogelijk is. Werkgever kan bepalen dat er werkzaamheden zijn die niet thuis uitgevoerd mogen worden, dan wel onder bepaalde voorwaarden.

 • Bij afwijzing van het verzoek bespreekt de leidinggevende dit met werknemer.

Tot zover de wetgeving. RPS ziet dit als een kader en wil zelf meer flexibiliteit inbouwen m.n. ten behoeve van de medewerkers, zodat de richtlijn ook daadwerkelijk uitvoerbaar en zinvol is. In paragraaf 1.3 kan je lezen hoe RPS die flexibiliteit vorm geeft.