11.4 Thuiswerken op incidentele basis categorie 2

In voorkomende gevallen waarin bepaalde werkzaamheden en/of persoonlijke omstandigheden van een medewerker aanleiding geven tot een ad hoc aanvraag om thuis te werken, gelden bovenstaande afspraken niet. In die gevallen is het aan de leidinggevende om te bepalen of thuiswerk op dat moment voor zowel RPS als voor de medewerker de meest efficiënte oplossing is. Hiervoor worden geen regels opgesteld, overeenkomsten gesloten noch bedrijfsmiddelen ter beschikking gesteld, met uitzondering van een laptop en mobiele telefoon. Met andere woorden: een medewerker bespreekt dit vooraf met zijn leidinggevende (waarom en wanneer) en als de leidinggevende daarmee instemt kan de medewerker vervolgens de specifieke werkzaamheden thuis verrichten.