11.5 Verplichten tot thuiswerken door werkgever categorie 3

Onder onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden kan RPS (een deel van) de medewerkers verplichten om tijdelijk thuis te werken. Dat kan onder andere een aanwijzing van de overheid of andere crisismaatregel op basis van gevaar voor de volksgezondheid zijn, waaronder maar niet beperkt tot COVID-19. Dit leidt niet tot contractuele afspraken of wijzigingen.