6.1 Algemeen

RPS stimuleert de actieve bijdrage van haar medewerkers aan het veiligheidsbeleid. Het actief rapporteren van onveilige situaties staat daarbij aan de basis van een actief veiligheidsbeleid. RPS beloont medewerkers die actief bijdragen aan de veiligheidscultuur. Je leest er meer over in de sectie ‘beloningsbeleid’.

De werknemer is de verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen. Bij het overtreden van voorschriften volgen mogelijk sancties. Deze staan beschreven in het ‘sanctiebeleid’.