4.1 Casemanager

Vanuit MKBasics vindt de begeleiding en ondersteuning plaats door een speciaal aan RPS toegewezen casemanager. Deze casemanager fungeert voor werkgever en werknemer als aanspreekpunt. Werknemer kan daar terecht met vragen over gezondheid en werk en meldingen van vertrouwelijke aard.

De MKBasics casemanager vanuit de Arbo Unie is Lydia van der Graaff,

T 088-2720961
M 06-52500961
E Lydia.van.der.Graaff@arbounie.nl

Bij bezoek aan de arbodienst kan men terecht op locaties in de buurt van de woonplaats, gezien de landelijke dekking van de spreekuurlocaties van MKBasics.