4.3 Arbowetgeving (vanaf 1 juli 2018)

Een aantal zaken die tussen werkgever en arbodienst wettelijk geregeld moeten zijn, zijn vanaf 1 juli 2018 meer expliciet vastgelegd dan voorheen. Het gaat om de volgende wijzigingen en aanvullingen:

Second opinion bedrijfsarts en klachtenprocedure

Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kan de werknemer vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst dan MKBasics. Daarnaast moet iedere bedrijfsarts een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen.

Open spreekuur bedrijfsarts en vrije toegang tot de werkvloer

Werkgever moet ervoor zorgen dat werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit kan via een open spreekuur. De bedrijfsarts heeft verder vrij toegang tot de werkplek om zo het bedrijf beter te leren kennen.

Adviesrol bedrijfsarts

De bedrijfsarts moet werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. Ook is opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbegeleiding.

Duidelijkere rol preventiemedewerker

RPS heeft per vestiging één preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie vindt nu met instemming van de ondernemingsraad plaats.