1.5 Bedrijfshulpverlening

In de gebouwen van RPS hangen op diverse punten bedrijfsnoodplannen. Er zijn bedrijfshulpverleners opgeleid, die ingeschakeld worden bij eventuele calamiteiten, ongevallen e.d. volgens de voorschriften in het bedrijfsnoodplan.

Op locatie gelden mogelijk andere regels. Volg daarom onderstaande aanwijzingen bij hulpverlening op locatie.

1
1.5.1 In geval van brand
  1. Waarschuw direct de brandweer. Geef duidelijke informatie over de locatie.
  2. Probeer de brand te blussen met de beschikbare blusmiddelen. Nooit blootstellen aan enig gevaar. Gebruik de juiste blusmiddelen.
  3. Volg instructies van brandweerpersoneel op (bij sommige opdrachtgevers gelden specifieke regels).
2
1.5.2 In geval van een ongeval
  1. Waarschuw een EHBO-er.
  2. Neem zo nodig maatregelen om gevaren voor hulpverleners en anderen te voorkomen.
  3. Blijf bij het slachtoffer tot de EHBO-er arriveert.
  4. Alle ongevallen dienen altijd direct aan de direct leidinggevende te worden doorgegeven.
  5. In elke bedrijfsauto is een EHBO-trommel aanwezig.