3.3 Beloningsbeleid

1
3.3.1 Het beleid

RPS stimuleert de actieve bijdrage van haar medewerkers aan het veiligheidsbeleid. Het actief rapporteren van onveilige situaties staat daarbij aan de basis van een actief veiligheidsbeleid. Meldingen worden daarom beloond met een Safety-point*. Medewerkers hebben daarnaast recht op een terugmelding van hun leidinggevende.

Vijf Safety-points leveren een cadeaubon op van € 50,- Een melding moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

  1. De melding heeft betrekking op ons werk of dat van leveranciers;
  2. De melding heeft betrekking op een situatie tijdens werktijd;
  3. De melding is ingediend via Insight of direct schriftelijk of per e-mail.

*Het SHEQ team beoordeelt de melding en de melder ontvangt hierover expliciet een terugkoppeling.

**Bij het beoordelen van gewenst en/of uitzonderlijk gedrag hanteert RPS de beslissingsmatrix ‘Responsive, Proactive & Safe’. Door het toepassen van deze matrix volgen er gepaste beloningsacties die voor zowel medewerker als leidinggevende van toepassing kunnen zijn.

2
3.3.2 Safety Award

RPS wil een actief dialoog tussen medewerkers en leidinggevende over het veiligheidsbeleid. In die relatie wil RPS de leidinggevende de mogelijkheid geven om, naar hun discretie, een Safety Award toe te kennen aan mensen die opmerkelijk actief en/of betrokken zijn geweest bij het doen van meldingen. Aan de award is een eenmalige netto uitkering van € 100,- verbonden.

3
3.3.3 Safety Point

Het melden van onveilige situaties wordt standaard beloond met een Safety-point. Daar komt elke week een Safety-point bij, wanneer hier geen opvolging aan gegeven wordt en betrokkenen niet op de hoogte gesteld worden.

4
3.3.4 Actieve bijdrage veiligheidsbeleid

RPS stimuleert de actieve bijdrage van haar medewerkers aan het veiligheidsbeleid. Medewerkers die ideeën en suggesties aandragen, die daadwerkelijk uitgevoerd worden en leiden tot het veiliger en gezonder maken van het werk, belonen we met netto € 50,- per idee. Deze ideeën en suggesties dienen ter beoordeling te worden ingediend bij het SHEQ team.