Herinrichting Winkelcentrum De Meenthof

Winkelcentrum De Meenthof is na 22 jaar toe aan een totaal nieuwe aanblik. Er leeft er onder de inwoners en winkeliers behoefte om deze plek eens grondig aan te pakken. In opdracht van de gemeente Wijdemeren kreeg het winkelcentrum in nauwe samenspraak met de omgeving binnen een jaar een nieuwe, frisse uitstraling. De verkleurde, grote tegels zijn ingeruild voor een gemêleerde rijloper van nieuwe roodbruine en gele exemplaren. Met meer ruimte, in het midden een verdiept liggende goot voor regenwater, bomen, planten en nieuw straatmeubilair.

Binnen een jaar kreeg winkelcentrum De Meenthof een metamorfose.

Project Details

Projectnaam

Herinrichting winkelcentrum De Meenthof

Locatie

Wijdemeren

Sector

Grond, weg en waterbouw

Diensten
  • Opstellen projectplan
  • Bodemonderzoek
  • Geotechnisch onderzoek
  • Variantenstudie riool incl. kostenberekeningen
  • Ontwerpplan
  • Bestek opstellen
  • Stakeholdersoverleg

Uitdaging

De gemeente Wijdemeren wil haar winkelcentrum gaan vernieuwen. De opdracht is helder: verwijder de bestrating en inrichtingselementen en ontwerp vervolgens een nieuwe, speelse inrichting van de ruimte met aandacht voor de waterbergingscapaciteit. Aangezien de winkeliers voor de intocht van Sinterklaas weer goed bereikbaar moeten zijn, moet alles binnen een jaar gerealiseerd zijn.

Daarbij zijn er nog wat uitdagingen. Alle gebouwen grenzend aan het winkelcentrum met uitzondering van de Albert Heijn en de Jumbo zijn niet onderheid. Bij eventuele graafwerkzaamheden brengt dit risico’s met zich mee. Tijdens de uitvoering is het ook van belang dat de winkeliers bereikbaar blijven voor de bevoorrading van de winkel en voor winkelend publiek.

Tot slot staat er centraal op het plein een in brons gegoten kunstobject dat is bevestigd op een betonsokkel met een natuurstenen beplating. Om dit kunstobject wordt in de nieuwe situatie een groenbak gecreëerd met brede parkbanden, inclusief houten zitelementen. De groenbak heeft een hoogte van ongeveer een halve meter. Daardoor zal het kunstobject deels verdwijnen in de groenbak als deze niet op hoogte wordt gebracht. Bij het liften van het kunstobject kan er geen druk uitgeoefend worden op de zijkant van het kunstobject. Als dit zou gebeuren bestaat de kans dat de natuurstenen beplating breekt.

Bij het ontwerp dient er dus rekening gehouden te worden met verschillende zaken. Denk aan  de ondergrond, graafwerkzaamheden, riolering, oppervlakte van bomensubstraat, het kunstobject en de uitvoeringswijze.

RPS-case-herinrichting-de-meenthof
RPS-case-herinrichting-de-meenthof

Oplossing

De omgeving is van begin af aan nadrukkelijk betrokken bij het ontwerp en de inrichting. Zij krijgen een stem in de inrichtingselementen. Van de keuze van bankjes tot de steensoort en bijbehorende kleur. Er liggen drie proefvakken met klinkers in het centrum en het publiek mag kiezen. Men kiest voor het kleurrijkste vak, zogenaamd hagelslag genoemd. Ook komt er een rode reclamestrook langs de gevels van de winkels omrand met een gele lijn om dit te accentueren. Alleen hierin mogen de borden en rekken geplaatst worden.

Dit heeft ertoe geleid dat de vloer van het winkelcentrum is omgetoverd tot een mooie, groene en speelse inrichting met verschillende steensoorten. Met oog voor de kleine details in de buitenruimte, zoals een stalen herdenkingsplaatje, een kerstboomhouder en het kunstobject in het midden van het winkelcentrum.

Er is binnen dit herinrichtingsproject gekeken naar de mogelijkheden om een nieuw rioleringsstelsel aan te leggen. De panden aan de zuidzijde van het winkelcentrum staan in een veenbodem en zijn niet gefundeerd. Uit geotechnisch onderzoek blijkt dat er extra risico’s optreden als er werkzaamheden aan het rioleringsstelsel uitgevoerd worden. Daarnaast kost het ook extra voorbereidings- en uitvoeringstijd als hier werkzaamheden aan verricht moeten worden. Met het uitgangspunt om de uitvoering voor de Sinterklaasintocht klaar te hebben is er gekozen om de werkzaamheden aan het rioleringsstelsel te minimaliseren. Dit is beperkt tot de aanleg van één rioolstreng aan de zuidzijde van het winkelcentrum. Daarmee watert het water aan deze zijde beter af naar het hoofdriool. Verder zijn een aantal kolken toegevoegd op plekken waar dat nodig was.

Tijdens de uitvoering zijn de winkeliers altijd bereikbaar geweest door de bouwfasen goed op elkaar aan te laten sluiten. Voor de koers van de geldwagen is een nieuwe route uitgestippeld. Daarbij is rekening gehouden met de positionering van de nieuwe bomen en het benodigde bomensubstraat (bomengrond, bomenzand of bomengranulaat).

herinrichting-winkelcentrum-de-meenthof

Project Statistieken

200.000 Aantal aangebrachte stenen
2750 Vierkante meter aan oppervlakte aangebrachte stenen