Inrichtingsplan Hooikade

Van vervallen kade tot groene parel


Ondanks de beperkte ruimte en het behoud van historische bomen, krijgt  de Hooikade een ingrijpende metamorfose. Want naast het versterken van de kadeconstructie, wordt ook de buitenruimte opnieuw vormgegeven. Ontdek hoe slimme oplossingen en creativiteit binnen een UAV-GC contract samenkomen voor deze nieuwe parel aan het oudste stadspark van Nederland.

De Hooikade krijgt een belangrijke herinrichting op een toch ietwat vergeten en verborgen plek. Naast de noodzakelijke versterking van de kadeconstructie zijn ook de riolering, bestrating en verlichting toe aan vervanging. Bovendien is er behoefte aan een herinrichting die beter past bij de karaktervolle omgeving, met de nabijheid van het oudste stadspark van Nederland, de Plantage.

De gemeente heeft de voorbereidingen voor de herinrichting van de Hooikade al een tijd op het netvlies staan. Talloze onderzoeken zijn er uitgevoerd en buurtbewoners zijn geraadpleegd over de gewenste aanpak. Hieruit is een duidelijke voorkeur naar voren gekomen: een groene en historische uitstraling waarbij de band met het water versterkt wordt.

RPS-case-hooikade-1113_inzet
Projectleider Niek Waagmeester van RPS: “Het is als een puzzel waarbij elk stukje op de juiste plek moet vallen.”

Project Details

Opdrachtgever

Gemeente Schiedam

Sector

Infrastructuur

Locatie

Dordrecht

Diensten

Contractmanagement
Aanbestedingstraject begeleiden
Uitvoeringstraject begeleiden
Tracéstudie

Uitdaging

Het aanpakken van zo’n kadeconstructie gaat niet zonder slag of sloot. De bebouwing staat dicht op de kade, er zijn veel raakvlakken en er is weinig bewegingsvrijheid. Dus moet er goed nagedacht worden over hoe de werkzaamheden uit te voeren met minimale overlast. “Het is als een puzzel waarbij elk stukje op de juiste plek moet vallen”, zegt projectleider Niek Waagmeester van RPS over het ‘postzegelgebied’.

Want ondanks dat het ‘slechts’ om 74 meter kade gaat, vind je er 26 kruisingen met kabels en leidingen, waaronder gas en hoogspanning. Daarnaast springen er bij de Hooikade zeven grote platanen in het oog. Deze monumentale bomen mogen voor het project niet worden verplaatst en zijn een dwingend uitgangspunt voor het werk.
Verder zijn er weliswaar historische tekeningen van de bestaande kadeconstructie voorhanden, maar is het niet honderd procent zeker of de funderingen op papier overeenkomen met de werkelijke situatie.
Tot slot is het werken in een sterk bebouwde omgeving. Dus moet de impact van de werkzaamheden zo minimaal mogelijk gehouden worden.

De gemeente vraagt RPS niet alleen om advies voor de best passende contractvorm na het uitvoeren van een integrale toetsing van het complete dossier, maar ook om deze contractvorm vervolgens op te stellen. Daarnaast is het aan Niek en zijn team de taak om het aanbestedingstraject en de uitvoering te begeleiden. Het komt van pas dat voor de inrichting van het gebied al een definitief ontwerp beschikbaar is dat in samenspraak met de bewoners is opgesteld. Voor de kade moet er nog wel een referentie ontwerp worden opgesteld.

“Er moeten aan de voorkant eisen worden gesteld in het contract om zekerheden in te bouwen, terwijl de aannemer toch voldoende vrijheid krijgt om creatieve oplossingen te bedenken. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging”, duidt Waagmeester de uitdaging.

Oplossing

De keuze valt op een UAV-GC contract. Dit biedt de aannemer ruimte voor het bedenken van innovatieve oplossingen. De EMVI-criteria binnen de aanbesteding omvatten onder meer het behoud en nazorg van de platanen, het omgevingsmanagement en het risicomanagement. Verder ondersteunt RPS de gemeente in de uitvoeringsbegeleiding (systeemgerichte contractbeheersing), het toetsten van de verificatie- en validatieplannen en het uitvoeren van de audits.

Het nut van een UAV-GC contract betaalt zich volgens Waagmeester al meteen uit bij het versterken van de kade. “Het waterschap wil dat het water niet wordt gedempt, dus is het niet wenselijk om een nieuwe kade voor de oude te plaatsen. Bovendien bevinden zich aan de andere zijde platanen. Een gewichtsconstructie van basalt op houten palen moet plaatsmaken voor een stalen damwand.”

De gekozen aannemer Gebr. De Koning bedenkt de oplossing om damwandplanken in segmenten van vijf meter aan te brengen. “Door de kroon van de bomen, is het niet mogelijk langere damwanden met een kraan aan te brengen, want dan bestaat de kans dat je de platanen beschadigt. Door op deze wijze te werken, bescherm je de kroon van de plataan en hoeven er minder takken van de hoge bomen gesnoeid te worden.”

RPS-case-hooikade-1150

De bomen zijn belangrijk voor het karakter van de straat, maar vormen dus ook een extra uitdaging voor de vernieuwing van de kade en de inrichting. “Tijdens de uitvoering blijkt bij het weghalen van de stenen het wortelpakket van de platanen hoger te zitten dan gedacht. Het verplaatsen van de bomen is geen optie, dus biedt een metalen boomkrans, die iets is verhoogd, uitkomst om de wortels te beschermen. Daarnaast moeten we het ontwerp anders inrichten. In plaats van de geplande parkeerplek komt er nu een boomspiegel.”

Een ander aspect van het project is het omgaan met het kabel- en leidingtracé dat onder de kade loopt. Netbeheerder Stedin heeft het plan om de bundels van hoogspanningskabels te vervangen en vraagt het team kabels en leidingen van RPS een tracéstudie te doen en de randvoorwaarden te bepalen. “Ondanks dat dit uitgevoerd wordt door een ander team binnen ons bedrijf kunnen we toch werk met werk maken en tijdens de uitvoering het nieuwe tracé van Stedin meteen inpassen in het kadeversterkingstraject”, besluit Waagmeester.

RPS-case-hooikade-1123

Resultaat

De herinrichting van de Hooikade geeft een positief effect op de woon-, werk- en leefomgeving. Het gebied zal getransformeerd worden tot een levendig woonerf, met een ruimtelijke en gelijkvloerse indeling. Het doodlopende stukje Hooikade krijgt een woonerfregime, waarbij parkeerplaatsen worden verwijderd om de waterverbinding te herstellen. Deze worden elders gecompenseerd. Daarnaast worden de bestrating, lichtmasten en beplanting vernieuwd, terwijl de bestaande platanen behouden blijven. De verwachting is dat het project eind 2023 wordt opgeleverd.

RPS-case-hooikade-1249

Project Statistieken

7 Aantal platanen.
26 Kruisingen met kabels en leidingen.
74 Meter stalen damwand wordt er geplaatst.
2023 Eind dit jaar wordt het project vermoedelijk opgeleverd.

Hendro Rencoko, projectleider gemeente Schiedam

“Je merkt aan alles dat RPS kennis van zaken heeft.
De samenwerking verloopt heel constructief en laagdrempelig.
Voordeel is dat zij in staat zijn snel en adequaat in te spelen op de veranderende omstandigheden.”

 

 

Gerelateerd nieuws

12.01.22

‘Gooise Meren, mogen wij ons even voorstellen?’

Als je als gemeente een raamcontract voor ingenieursdiensten tekent met een marktpartij wil je natuurlijk weten wat voor vlees je in de kuip hebt. Gooise Meren vroeg RPS een introductiefilm te maken voor haar ambtenaren. Die kans lieten onze collega’s…

17.11.22

Virtual Reality geeft bewonersparticipatie nieuwe dimensie

Virtual Reality (VR) is al lang niet alleen maar voorbehouden aan de gaming-industrie. In de gemeente Gooise Meren maken de inwoners hiermee zelfs alvast kennis met hun nieuwe winkelstraat, waarvan de inkt van het definitief ontwerp nog niet is opgedroogd. Met…

18.05.21

Toeterend de nieuwe Vredenburghlaan op

De aanleg van de Vredenburghlaan is een belangrijke stap in het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied rondom Waddinxveen. Na een intensief en duurzaam bouwtraject ging de 80 kilometerweg eind april 2021 open. Technisch manager Berry Heikoop…