Kabels en leidingen verleggen op de N226


De Woudenbergseweg (N226) in Maarsbergen krijgt een spooronderdoorgang. Hiermee verdwijnt de gelijkvloerse spoorwegovergang. Doel is het bevorderen van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid in het dorp. Maar voor het zover is, coördineert RPS het verleggen van de kabels en leidingen, in opdracht van de provincie Utrecht.

Wie in Maarsbergen, een pittoresk plaatsje in Utrecht, woont geniet van het goede leven. De plek midden in de bossen van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug biedt veel mogelijkheden om te wandelen of te fietsen. Aan de andere kant ligt Maarsbergen direct aan de rijksweg A12 en de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Deze spoorlijn heeft veel impact op de verkeersituatie. De ene trein is nog niet weg of de andere komt er weer aan. Liefst vijftien keer per uur sluit de spoorwegovergang.

Gevolg: de N226 naar het centrum van het dorp slibt dicht. Daarnaast is het niet veilig voor kinderen om naar school te fietsen. Logisch dat de provincie Utrecht hier iets aan wil doen. Samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug en ProRail werkt de provincie aan een ondergrondse spoortunnel. Deze moet een vrije doorgang van de weggebruikers over de N226 mogelijk maken.

RPS-case-provincie-utrecht-kabels-en-leidingen-n226
Stefan Helgers, verleggingscoördinator kabels en leidingen bij RPS: “Vaak ben ik alleen betrokken bij het voortraject, maar nu zie ik hier ook de uitvoering van. Het is prettig om met de aannemers een praatje te maken. Binnen een kwartier weet je meer dan dat je een hele dag met elkaar aan het mailen bent.“

Project Details

Opdrachtgever:

Provincie Utrecht

Locatie:

Maarsbergen

Sector:

Civiel

Diensten:

Coördinatie en uitvoeringsbegeleiding verlegging kabels en leidingen

Uitdaging

Voor de spoortunnel gerealiseerd kan worden, zijn er in het najaar 2021 voorbereidende werkzaamheden opgestart. Deze bestaan uit het verleggen van de kabels en leidingen, het kappen van bomen en het doorlopen van vergunningsprocedures. De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor de tracéverplaatsing. ProRail zorgt voor het realiseren van de tunnel.

Stefan Helgers, is verleggingscoördinator kabels en leidingen bij RPS. Hij is het aanspreekpunt voor de netbeheerders en de aannemers van de netbeheerders. Samen staan zij voor de opgave om de complete verlegging voor 1 oktober 2022 gerealiseerd te hebben.

RPS-case-provincie-utrecht-kabels-en-leidingen
RPS-case-provincie-utrecht-kabels-en-leidingen

Oplossing

Voordat de verschillende aannemers überhaupt met het verleggen van de kabels en leidingen konden beginnen, is het gebied uitvoerig in kaart gebracht. Zo is er een onderzoek gedaan naar niet-gesprongen explosieven, omdat een deelgebied als verdacht was bestempeld. Een flora- en faunasurvey wees op de aanwezigheid van salamanders. Dus was het wachten op het moment dat zij uit hun winterslaap kwamen.

Daarnaast heb je te maken met verschillende netbeheerders en met veel variatie in de omvang van de verleggingen. “Er zijn aannemers voor gas en water, maar ook telecomaanbieders. Als ze een parallelweg afsluiten voor water en gas, dan probeer ik deze werkzaamheden te combineren met die van de telecomdiensten,” legt Stefan uit. “Het is een van de maatregelen om de overlast voor de buurt zo veel mogelijk te beperken.”

“Ook vinden er gestuurde boringen plaats, bijvoorbeeld onder het spoor door. Je hebt te maken met persingen onder wegen en bomen door en met weekendafsluitingen om kabels en leidingen onder de N-weg aan te leggen. Er komt veel bij kijken. Dat maakt dit project voor mij heel dynamisch en bijzonder,” vervolgt de verleggingscoördinator.

Die dynamiek komt ook terug in de vele improvisaties die Stefan met de aannemers moet oppakken. “Soms is iets leuk bedacht, maar werkt het niet in de praktijk. Zo stuitten we op een grote boom die niet op de AutoCAD-tekening stond. De inwoners wilden niet dat die boom omgekapt werd. Hoe ga je dat dan oplossen? Uiteindelijk hebben we met de aannemer bedacht om met een boogzinker onder de wortels door te gaan.”

“Die praktische insteek met de aannemerij werkt heel prettig. Je zorgt ervoor dat je hun werk zo makkelijk mogelijk maakt. Dat ze uit kunnen voeren wat ze uit moeten voeren. Het is een beetje geven en nemen. Daarnaast ben je ook voortdurend met de provincie in gesprek. Zo kom je ook binnen de onvoorziene en vaak complexe omstandigheden uiteindelijk altijd tot een gedegen oplossing.”

Planning

Voor wat betreft de buitenwerkzaamheden van de kabels en leidingen moet alles per 1 oktober 2022 opgeleverd zijn. Daarna start ProRail met de aanbesteding voor de civiele aannemers. Medio 2023 beginnen de werkzaamheden aan de spooronderdoorgang. In 2026 zou het mogelijk moeten zijn om onder het spoor door te rijden.

RPS-case-utrecht-kabels-en-leidingen

Project Statistieken

1160 Meter aan gasleidingen die worden aangelegd, zijn ook geschikt voor het transport van waterstof.
53 Kabel- en leidingtracés zijn aangepast. Daarnaast is er een nieuw middenspanningsstation geplaatst.
20 Partijen zijn actief binnen dit project. Dit varieert van netbeheerders (Stedin, Vitens, KPN, Ziggo, Eurofiber, DPO), aannemers (Van de Heuvel, SPIE, Hak, VW Telecom en Henzen Wegenbouw) tot belanghebbenden als provincie Utrecht, ProRail en gemeente Utrechtse Heuvelrug. Verder zijn er nog bij betrokken: Syntax Inframediairs (voorbereidingen nutsverleggingen), RHS Rondhout (bomenkap), Axa (sanering tank), Copijn (ecologische maatregelen en begeleiding), Xplode (NGE-onderzoek) en ADC (Archeologisch onderzoek).