Kunstwerkinspectie gemeente Gooise Meren

Het vaststellen van de conditie van civiele kunstwerken vormt de basis voor duurzaam beheer. De gemeente Gooise Meren heeft er veel belang bij dat een goede conditie en veiligheid van deze publieke assets gewaarborgd blijft. Zij heeft RPS gevraagd binnen twee maanden een inspectie op handafstand uit te voeren van al haar 81 assets.

Project Details

Projectnaam

Kunstwerkinspectie gemeente Gooise Meren

Locatie

Bussum, Naarden en Muiden

Sector

Waterbouw en – veiligheid

Uitdaging

De gemeente Gooise Meren heeft de wens om inzicht te krijgen in de huidige onderhoudstoestand van 81 verschillende kunstwerken. Binnen de scope vallen onder ander houten fietsbruggen, betonnen boogbruggen, stalen ophaalbruggen en monumentale kunstwerken van metselwerk.

Met onderhoudsinspecties en onderzoek naar de constructieve veiligheid wil de gemeente grip houden op het onderhoud en de constructieve veiligheid voor gebruikers. Op basis daarvan kan er een kostenraming en meerjarenonderhoudsplan opgesteld worden. De gemeente wil voor dit project van a tot z ontzorgd worden.

Oplossing

Niet alleen objecten inspecteren door ‘een schouw op afstand’, maar ook daadwerkelijk beoordelen ‘op handafstand’. Met dit motto gaan onze inspecteurs voor de Gooise Meren aan de slag.

Om een goede indruk te krijgen van de hoeveelheid betonschades worden de betonconstructies afgeklopt. Soms gaan hiervoor de waadpakken aan voor het meest optimale beeld. Een belangrijk gegeven is dat beginnende schades, zoals kleine roestplekken, zich ontwikkelen tot ernstige putcorrosie. Hierdoor kan het nodig zijn complete constructiedelen te vervangen in het geval van geen of achterstallig onderhoud. Bij de houten brugconstructies kloppen de inspecteurs met een hamer en stootijzer de (rotte) dekplanken af. Dat is maar goed ook. In eerste instantie merk je houtrot vaak niet op, omdat de planken bedekt zijn met een slijtlaag.

Als op sommige (geconserveerde) stalen constructies asbestverdacht materiaal of chroom 6 aangetroffen wordt, voeren de civieltechnische inspecteurs ook de inspectie en monstername uit. Collega-adviseurs verzorgen de analyse.

Overigens voeren de inspecteurs voor de Gooise Meren niet alleen inspecties uit, maar ook constructieve herberekening conform de huidige normen. Afhankelijk van de uitkomst is advies voor herstelmaatregelen en uitvoeringsbegeleiding een mogelijk vervolg.

Tot slot vindt kwaliteitsbewaking op het rapportagewerk plaats op hoog niveau. Niet alleen met de dubbele ogen van een collega senior inspecteur op de kwaliteit van het werk. Ook kijkt de projectleider vanuit de context van het grotere geheel nog een keer mee met het oog op de daadwerkelijke vrijgave.

Project Statistieken

81 Kunstwerken zijn er in totaal geïnspecteerd.
43 Vaste bruggen zijn geïnspecteerd, zoals betonnen verkeersbruggen en houten fietsbruggen
16 Grondkeringen zijn geïnspecteerd, zoals houten gordingen, stalen damwanden en betonnen kademuren.
15 Kunstwerken zijn geïnspecteerd op chroom 6, asbest of lood.