Zorginstelling Amarant zet legionella buitenspel


Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt zeker voor legionellapreventie in de zorg, zoals bij zorgwoningen en zorginstellingen.
Amarant ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel door hen onder meer een veilig en goed onderkomen te bieden.

RPS voert voor Amarant op diverse locaties monsternames en analyses voor het drinkwater uit. Hierbij zet zij onder meer een geavanceerde techniek in voor snellere, nauwkeurige resultaten. Zo houden we de  legionellabacterie samen buiten de muren.

BIJLAGEDETAILS Case-RPS-legionella-onderzoek-amarant-1970
Een meettechnicus van RPS bezoekt halfjaarlijks zo’n 130 locaties van Amarant.

 

Project Details

Projectnaam

Legionella-onderzoek Amarant

Sector

Gezondheidszorg en welzijn

Locatie

Landelijk

Diensten

Monstername en analyse

Uitdaging

Amarant heeft als zorginstelling te maken met een risicogroep op het gebied van legionella.

Daarom is het belangrijk om alert te zijn en risico’s te herkennen. Hiervoor zijn zij onder meer verplicht om een risicoanalyse en beheersplan op te stellen.

Voor het waarborgen van een veilige en gezonde leef- en werkomgeving heeft zij RPS gevraagd halfjaarlijks de het drinkwater van haar zorgwoningen op legionella te laten bemonsteren en analyseren.

Daarbij is het motto: zo snel mogelijk een betrouwbaar resultaat.

 

case-rps legionelle-onderzoek-amarant
case-rps legionelle-onderzoek-amarant

Oplossing

Een meettechnicus van RPS bezoekt halfjaarlijks zo’n 130 locaties van Amarant en neemt er ruim 800 monsters af.

In het laboratorium beschikken de analisten over een Maldi Tof. Dit is een geavanceerde techniek waarbij de legionellabacterie nauwkeurig en vlot gedetermineerd kan worden. Bijkomend voordeel: indien gewenst kan Amarant de specifiek legionellasoort laten rapporteren.

Daardoor kan een besmet persoon direct één op één worden gelinkt aan het besmette tappunt. Dit in tegenstelling tot de klassieke methode, waarbij de bacterie op kweek gezet wordt en er geen soortnaam opgegeven kan worden.

Bovendien heeft de Maldi Tof als voordeel dat de levertijd met vijf dagen verkort wordt. Daardoor kan Amarant indien nodig snel en gericht acties uitzetten.

Met de inzet van het legionelladossier heeft Amarant haar beheer volledig digitaal op orde. Zij overziet in haar dashboard welke taken allemaal uitgevoerd moeten worden in een bepaalde periode. Zoals spoelen, monstername en onderzoek van de drinkwaterinstallatie.

De laboratoria van RPS hebben een rechtstreekse koppeling met het legionelladossier. Zo ontvangt RPS niet alleen rechtstreeks opdrachten uit het legionelladossier, maar kan het ook de voortgang en de resultaten van de monstername- en analyse hierin terugkoppelen.

Op de locaties werkt de meettechnicus toe naar een aanpak met een tablet. Daardoor komt er in de overdracht met de laboratoria geen papier meer aan te pas. Dat betekent minder fouten en meer snelheid.

Case-RPS-legionella-onderzoek-amarant-onderzoek-tablet

Project Statistieken

130 Zorglocaties van Amarant worden er halfjaarlijks bemonsterd.
800 Monsters worden er per jaar geanalyseerd.
5 Dagen sneller is de Maldi Tof bij de analyse in vergelijking met klassieke methode.