Scoor BREEAM-punten met brandveiligheidskeurmerk

Stap naar brandveilig en duurzaam vastgoed

De statistiek leert dat er jaarlijks nog veel slachtoffers te betreuren zijn door een brand. Met een BGB-keurmerk werk je als gebouweigenaar niet alleen gericht aan een brandveilig gebouw. Ook scoor je er punten mee voor het behalen van een BREEAM-duurzaamheidscertificaat. Lees alles over de stap naar brandveilig en duurzaam vastgoed.

APK voor brandveiligheid

Een APK voor de brandveiligheid van gebouwen. Zo is het BGB-keurmerk (Brandveilig Gebruik Bouwwerken) misschien wel het beste te omschrijven. Met dit keurmerk krijgt een gebouweigenaar een instrument in handen om te meten hoe brandveilig zijn gebouw eigenlijk is en of het voldoet aan de wet- en regelgeving voor brandveiligheid.

Het keurmerk is toepasbaar op alle soorten gebouwen, van bestaande bouw tot nieuwbouw, van zorginstellingen en kinderdagverblijven tot kantoren en winkelcentra. “In eerste instantie is het keurmerk selectief ingezet. Onder meer de zorgsector heeft dit goed opgepakt. Nu sluiten ook andere marktpartijen zich aan”, ervaart brandveiligheidsadviseur Nelius Arends van RPS.

Meerwaarde

Steeds meer gebouweigenaren zien de meerwaarde van het keurmerk in. Zo vergroot het keurmerk bijvoorbeeld het veiligheidsbewustzijn bij de eigenaar/gebruiker van een gebouw.

Daarnaast kan de gemeente en brandweer op basis van het keurmerk besluiten dat de onderneming minder vaak gecontroleerd en gehandhaafd hoeft te worden. Dat scheelt tijd en kosten. Tot slot kan het keurmerk een positief effect hebben op de verzekeringspremie. Er mag immers verwacht worden dat er minder brandincidenten met schade zullen optreden.

Wat volgens Nelius nog onderbelicht is, is dat het BGB-Keurmerk ook invloed heeft op BREEAM. Zo zijn er vier punten voor het behalen van een BREEAM-duurzaamheidscertificaat te verdienen als er een integrale risicobeoordeling op het gebied van brandveiligheid is gerealiseerd. Een brand heeft tenslotte een nadelig effect op haar omgeving en het milieu.

rps-case-brandveiligheid

Label

Nelius: “De markt heeft instrumenten, zoals BGB, beschikbaar om een verbeterde en gegarandeerde brandveiligheid te borgen in gebouwlabeling als BREEAM. Bij BREEAM is één van de criteria dat er een brandveiligheidsonderzoek is uitgevoerd die verder gaat dan de wettelijke bepalingen.”

De risicobeoordeling moet de gevolgen van brand binnen het asset benoemen, analyseren en voorzien van passende,  preventieve maatregelen. “Voor het behalen van een BREEAM-certificaat kunnen zodoende punten worden behaald indien het brandveiligheidsonderzoek minimaal jaarlijks wordt herzien en als er veranderingen aan het gebouw of gebruik zijn doorgevoerd.”

Over BGB-keurmerk

Een keurmerk dat kwaliteitszorgbedrijf Kiwa Nederland in samenwerking met de brandweer Den Haag en Dienst stedelijke ontwikkeling heeft opgezet.

Over BREEAM

BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen en gebieden te bepalen. Het waardeert de mate van duurzaamheid van een project in 5 klassen, te weten: Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding.

Kiwa-NCP-Brandveilg-Gebruik-Bouwwerk-bewerkt

Hoe ontvang ik een BGB-keurmerk?

RPS is onlangs voor het tweede jaar op rij gecertificeerd om namens het keurmerk onafhankelijke inspecties uit te voeren en beoordelen of het pand voldoet aan de wettelijke eisen die binnen de regeling gesteld worden.

Als één van de erkende opnamebedrijven voor het BGB-Keurmerk werkt RPS voor de eigenaar of gebruiker van het pand een checklist af die speciaal is opgesteld voor het keurmerk. In een opnamerapport beschrijft de brandveiligheidsadviseur specifiek op welke punten het pand wel of niet voldoet.

Zijn er gebreken, dan krijgt de eigenaar de kans deze te herstellen. Daarna voert de adviseur een tweede controle uit. Wanneer het pand nu wel voldoet aan de bouwkundige en installatietechnische eisen ontvangt het bedrijf de certificering en een keurmerkbord voor aan de muur.

RPS_brandveiligheid-1

Gerelateerde Diensten