Snelle asbestanalyses op locatie

Mobiele elektronenmicroscoop: zes keer bijzonder

Bij het vermoeden van asbest wilt u meteen weten wat de mogelijke gezondheidsrisico’s zijn. Met de inzet van de mobiele elektronenmicroscoop komt RPS naar klanten toe voor eindcontrolemetingen (NEN 2990) in de hoogste risicoklasse en bij risicobeoordelingen (NEN 2991). Zes redenen die deze toepassing zo bijzonder maken.

Tijdwinst bij risicobeoordeling

Nadat de monstername is uitgevoerd, gaan de monsters niet naar het laboratorium. De SEM-analist voert de asbestanalyses van de lucht en kleefmonsters direct uit in de bus op locatie. Zo weet u afhankelijk van de specifieke omstandigheden direct waar u aan toe bent.

rps-mobiele-elektronenmicroscoop-sem-2
rps-mobiele-elektronenmicroscoop-sem-2

Tijdwinst na saneren

Bij eindcontrolemetingen, waarbij toetsing aan strengere grenswaarden gewenst is, bespaart u tijd met de mobiele elektronenmicroscoop. Terwijl de pompen voor de luchtmonstername draaien, analyseert de SEM-analist alvast de kleefmonsters. U ontvang op locatie meteen een uitgeprinte rapportage van de resultaten.

mobiele-SEM-bus

Gerichte aanpak

De monstername en het aantal analyses wordt afgestemd op de situatie op uw locatie. Door deze gerichte aanpak voorkomt u een ‘overdosis’ monsters en wordt uw project beheerst uitgevoerd.

mobiele-SEM-bus-inside

Breed inzetbaar

De mobiele elektronenmicroscoop is niet alleen inzetbaar voor het bepalen van asbest in lucht en op kleefmonsters, ook voor het vaststellen van keramische wol, glaswol, steenwol en andere anorganische vezels.

asbestvezels

Plaats- en tijdsonafhankelijk

De mobiele elektronenmicroscoop kan bijna overal komen en zijn werk doen. Zo is de toepassing ingezet voor asbestanalyses bij een waterzuiveringsinstallatiebedrijf, bankfiliaal, onderzoeksinstituut, mediabedrijf, fabriek, verzorgingshuis en legerbasis.

rps-mobiele-elektronenmicroscoop-sem-1

Kwaliteit gewaarborgd

De SEM-analisten werken volgens een kwaliteitssysteem dat uitgaat van de hoogste kwaliteitsnormen. RPS analyse is daarnaast VCA* gecertificeerd en geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie als inspectie-instelling en testlaboratorium.

mobiele-SEM-analyse-micro

Snelheid gaf doorslag voor Hofstede CS

Bij een groot wooncomplex in Noord-Holland kwam de snelheid van de mobiele elektronenmicroscoop van pas voor Hofstede CS Milieuadviseurs. Het ging om een langlopende project waar RPS analyse, dagelijks meerdere eindcontroles voor risicoklasse 2a verzorgde.

“Met name de directe uitslag op locatie en het meteen weten of een containment vrijgegeven is, of dat er nog aanvullende schoonmaak nodig is, gaf de doorslag voor de inzet van de mobiele elektronenmicroscoop. Zeker bij projecten waarbij een hoge tijdsdruk aan de orde is. Zo heeft de inzet van de toepassing ervoor gezorgd dat de bewoners dezelfde dag hun woning weer mochten gebruiken”, aldus een woordvoerder van Hofstede CS Milieuadviseurs. 

Mobiele-SEM-lint