Stichtse Vecht optimaliseert brandveiligheid

Gemeente van a tot z ontzorgd bij brandveiliger maken vastgoedportefeuille


Brandveiligheidsadviseur André van Beek helpt de gemeente Stichtse Vecht bij het brandveiliger maken van de gebouwen uit haar vastgoedportefeuille. Dit doet hij van brandscan tot en met de directievoering en nazorg. ‘Voor mij zijn dit de mooiste projecten, omdat je écht kan zorgen voor een oplossing.’

Het is eigenlijk best opmerkelijk. Ondanks dat veel bedrijven in 2020 dicht waren en veel werknemers thuiswerkten, was het aantal bedrijfsbranden relatief hoog (3.617). Zeker als je dit afzet tegen het gemiddelde uit de jaren 2017 tot en met 2019. Toen lag dit aantal op ruim 4.000 bedrijfspanden per jaar.

Bij de gemeente Stichtse Vecht staat brandveiligheid hoog op de agenda. Uit  een door RPS uitgevoerde Technisch Due Diligence kwam naar voren dat de brandveiligheid van 11 van haar panden tegen het licht gehouden moet worden. De gemeente schakelde RPS in om dit nader te onderzoeken en gepaste maatregelen te treffen.

Brandveiligheidsadviseur André van Beek van RPS bij het gemeentehuis van Stichtse Vecht.

Project Details

Opdrachtgever

Gemeente Stichtse Vecht

Locatie

Breukelen, Loenen en Maarssen

Sector

Facilitair

Diensten

Brandveiligheidsinspectie
Technische Due Diligence

 

Uitdaging

Hoe breng je de brandveiligheid van de panden het best in kaart? Welke herstelmaatregelen zijn vereist? Hoe zet je die opgave het beste in de markt en selecteer je hierbij de beste aannemer op basis van prijs en kwaliteit? En hoe houd je optimaal toezicht op de gewenste uitvoering?

Het zijn vragen die voor de gemeente Stichtse Vecht niet tot de dagelijkse corebusiness horen. Voor André van Beek is dit als  brandveiligheidsprofessional bekend terrein. “Je inventariseert eerst de problemen en uitdagingen. Maakt een plan van aanpak en kiest de beste aannemer. Overlegt met de klant en desgewenst bevoegd gezag voor de gewenste prioritering. Neemt de herstelmaatregelen mee in een meerjarenplan en gaat aan de slag.”

Het klinkt als een relatief eenvoudig één-tweetje. Maar dat is het niet. Reden voor de gemeente om dit traject met André op te pakken.

 

RPS--brandveiligheidsadvies
RPS--brandveiligheidsadvies

Oplossing

De door André uitgevoerde brandscans op de 11 geselecteerde locaties bevestigen dat er bouwkundige gebreken zijn. Hij benoemt deze concreet. Zo constateert hij lekken in de brandscheidingen, waardoor de vluchtwegen niet op orde zijn. Het risico is dat gebruikers hierdoor niet binnen de gestelde eisen naar buiten kunnen vluchten.

Daarnaast heeft André gekeken naar de installatietechnische gebreken. Denk aan de brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie, noodvluchtsignalering en brandslanghaspels. Die blijken op orde. Een enkele keer treft André alleen nog een noodbordje aan wat niet brandt, maar dit is niet noemenswaardig.

Het verrast de brandveiligheidsadviseur overigens niet dat het bouwkundige deel achterblijft bij de installatietechniek. “Het Bouwbesluit geeft de minimale eisen en een onderhoudsplicht aan voor de bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen. Maar in tegenstelling tot installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen is periodieke controle en onderhoud van het bouwkundige deel veelal onvoldoende ingebed. Hierdoor komen deze gebreken pas bij een deskundige brandveiligheidscontrole aan het licht.”

Van de gebreken en bijbehorende omvang van de herstelwerkzaamheden heeft André een overzichtslijst gemaakt met bijbehorende prijscalculaties. De herstelmaatregelen die met rood en oranje als meest urgent zijn aangemerkt, zet hij in samenspraak met de gemeente via een aanbestedingstraject op de markt. De brandveiligheidsadviseur stelt de technische werkomschrijvingen op, begeleidt de aanbesteding en het keuzetraject.

Als inspecteur/projectmanager fungeert hij tijdens de uitvoering als aanspreekpunt en directievoerder. In overleg met het geselecteerde bouwkundig brandpreventiebedrijf stelt hij een veiligheidsplan en planning op. Binnen drie maanden zijn alle vereiste herstelmaatregelen doorgevoerd. Lekken en doorvoeringen in brandscheidingen en vluchtwegen worden brandwerend afgedicht.
Zo voldoet de gemeente niet alleen aan de zorgplicht en aan de wet- en regelgeving, maar kunnen gebruikers van de panden in geval van calamiteiten bovenal weer veilig naar buiten vluchten.

RPS-case-gemeente-stichtse-vecht-brandveiligheid-5211-andre-van-beek

Project Statistieken

11 Panden zijn aan een brandveiligheidsscan onderworpen
3617 Aantal bedrijfsbranden in 2020. Van 2017 tot en met 2019 lag dit aantal gemiddeld op 4.079 bedrijfspanden per jaar. (Bron: Risicomonitor Bedrijfsbranden berekend door het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond van Verzekeraars)
12 De meeste branden in de jaren 2017-2020 ontstonden op doordeweekse dagen, vooral op maandag (gemiddeld 12,6 keer) en donderdag (gemiddeld 12,3 keer). (Bron: Risicomonitor Bedrijfsbranden berekend door het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond van Verzekeraars)

Samenwerking

“Binnen dit project zijn we goed geadviseerd en ontzorgd op het gebied van brandveiligheid. Daarbij was het plezierig samenwerken met André. Je merkt dat hij veel ervaring en expertise heeft als brandveiligheidsadviseur en projectleider.  We zijn kortom erg tevreden over de dienstverlening van RPS.”

Arjo Verweij
Projectleider gemeente Stichtse Vecht

 

Gerelateerde Diensten

Gerelateerd nieuws

03.02.21

Brandveiliger pand?

Ze werken al jaren samen en luisteren beiden naar de naam André. Toevalligerwijs ook een naam waarvan de letters verweven zijn in het thema waar zij zich dagelijks hard voor maken: brandveiligheid. In gesprek met André van Beek en Bult…

20.06.18

Recept voor brandveilige gebouwen

Voor woningcorporaties is het een uitdaging al hun complexen brandveilig te krijgen én houden. Havensteder gooide het roer om. Ze bedacht met RPS advies- en ingenieursbureau een recept voor het proactief aanpakken en beheersen van de risico’s. Het is spitsuur…

13.08.19

‘Kijk bij brandveiligheid verder dan wettelijke regels’

Als een pand voldoet aan de wettelijke eisen, blijkt dit nog geen garantie voor een brandveilige woon- en verblijfsomgeving. Het is de reden dat RPS voor haar klanten steeds meer opschaalt van regelgericht naar risicogericht denken. Brandveiligheidsadviseur Wouter Nuijten legt…