Technische due diligence Schiecentrale Rotterdam

De Schiecentrale is een multifunctioneel verzamelgebouw en deels rijksmonument. Ooit gefungeerd als een elektriciteitscentrale voor de Rotterdamse haven. Nu een broedplaats voor creatieve bedrijven. Met onder andere horeca, professionele film- en tv-studio’s, een hotel en meer dan 100 huurders.

Technische due diligence
De gemeente Rotterdam heeft het totale gebouw van 35.000 vierkante meter (verhuurbare vloeroppervlakte) eind december 2018 verkocht aan Dudok Groep uit Dordrecht. Bij zo’n aankooptraject is het van belang de technische, financiële en juridische risico’s van het gebouw in beeld te brengen. RPS heeft binnen het aankooptraject onder meer de technische aspecten inzichtelijk gemaakt met een technische due diligence (TDD).

Project Details

Projectnaam

Technische Due Diligence Schiecentrale Rotterdam

Sector

Bouw

Diensten
Locatie

Rotterdam

Uitdaging

Een technische due diligence opstellen voor dit multifunctionele verzamelgebouw is niet standaard. Dudok Groep is zich hier van bewust en heeft een heel gespecificeerde uitvraag gedaan. Het object bestaat uit zeven losse gebouwdelen die onderling met elkaar verbonden zijn. Dat geldt ook voor de installatie- en brandveiligheidscomponenten. Daarnaast bevat het complex zowel monumentale als nieuwbouwdelen. Voor de opname en uitwerkingswijze zijn dat belangrijke facetten.

Dudok heeft de onderzoeksvraag breder uitgezet dan een standaard technische due diligence. Met het doel het verzamelgebouw in de toekomst verder te kunnen transformeren of ontwikkelen. Zo kan zij de losse bouwdelen ook als zodanig benutten. Dudok gaf bijvoorbeeld aan geïnteresseerd te zijn in de verwevenheid van de installaties. Voor optionele herindeling of aanpassing van de gebouwen.

Oplossing

Om tot een goed en betrouwbaar oordeel te komen heeft RPS het TDD-project allereerst opgesplitst in fasen. Vervolgens heeft RPS de taken en verantwoordelijkheden uitgezet binnen de specialistische teams van de eigen organisatie. Daarmee is elke benodigde expertise (asbest, brandveiligheid, bodem, technische keuring, etc.) voorzien van professionele toewijding.

 

 

De projectmanager vanuit RPS overziet hierbij de integraliteit en raakvlakken. Hij stelt de TDD-rapportage op en verzorgt de integrale kostenramingen. Van de investeringsopgave voor  (achterstallig) onderhoud en contractonderhoud tot NEN 2580 oppervlaktemeting en NEN 3140 keuring. Hierdoor blijft de kwaliteit gewaarborgd en is er sprake van een tweedelijnscontrole van het eindproduct.

Tijdens de uitvoering van de technische due diligence is er nauw contact geweest tussen de betrokken partijen. Deze open structuur heeft ertoe geleid dat er gewerkt is naar een passende transactie tussen de gemeente Rotterdam en Dudok Groep. De discussiepunten naar aanleiding van het onderzoek, zoals (achterstallig) onderhoud, installatieonderhoud en de ontbrekende documenten zijn gezamenlijk opgelost.

Project Statistieken

2 Looptijd van het project in maanden.
1000 Gemiddeld aantal uren dat aan het project is besteed.
13 Mensen hebben aan het project gewerkt.
35.000 Omvang van het verzamelgebouw in vierkante meters.