Veiligheidsheidsbeoordeling voorlanden Hollandsche IJssel en de Lek

Kleur bekennen binnen de witte vlekken


Buiten de gebaande paden zoeken naar een werkwijze voor de veiligheidsbeoordeling van de voorlanden langs de Hollandsche IJssel (normtraject 14-1) en de Lek (normtraject 15-2). RPS deed het met hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Lees hoe zij onder meer met de faalpadenmethode tot een pragmatische en kwalitatieve onderbouwing voor de verschillende faalmechanismen kwamen.

Voor het beoordelen van de primaire waterkeringen zijn binnen het domein van hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard al diverse klussen gedaan. Maar hoe staat het met de sterkte van de specifieke gebieden tussen deze dijken en de rivier, de zogenaamde voorlanden?

Deze stukken land liggen versnipperd over het traject langs de Hollandsche IJssel en de Lek. Je vindt er grasland, bosrijk- en recreatiegebied, maar ook woningen en bedrijvigheid. Binnen de ITA-overeenkomst voor het waterkeringperceel kregen onze adviseurs waterkeringen de vraag om te beoordelen of deze voorlanden voldoen aan de gestelde faalkanseisen vanuit waterveiligheid. Op basis van die bevindingen kan mogelijk ook de achterliggende kering worden goedgekeurd.

RPS-case-veiligheidsbeoordeling-voorlanden

Project Details

Projectnaam

 WBI beoordeling Voorlanden

Locatie

Keringen langs de westzijde van de Hollandsche IJssel (tussen Capelle en Gouda) en langs de noordzijde van Lek (van Schoonhoven tot Rotterdam)

Sector

Grond-, weg- en waterbouw

Uitdaging

De faalmechanismen die betrekking hebben op de voorlanden zijn niet de meest dominante faalmechanismen voor de veiligheidsbeoordeling van een kering. Vanuit het beheer en onderhoud onderkent het waterschap dat ze niet op grote schaal zorgen voor een waterveiligheidsrisico. Binnen het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) zijn toetsregels beschikbaar voor het beoordelen van voorlanden. Echter, na het toepassen van deze regels zijn grote delen van het traject nog niet goedgekeurd.

Binnen de Toets op Maat is samen met het waterschap gezocht naar een pragmatische methode. Doel hiervan is nader onderzoeken of de voorlanden toch voldoen aan de gestelde faalkanseisen. De Toets op Maat is geen afgemeten format voor het beoordelen van de voorlanden. De enige eis die gesteld is, is dat die moet voldoen aan de faalkanseis. Er zijn dus geen duidelijke kaders wanneer het stoplicht op rood of groen moet springen. Hoe ga je die witte vlekken dan concreet invullen?

 

RPS-case-veiligheidsbeoordeling-voorlanden-uitgelicht
RPS-case-veiligheidsbeoordeling-voorlanden-uitgelicht

Oplossing

Om meer inzicht te krijgen in de faalmechanismen van de voorlanden waren de eenvoudige en gedetailleerde beoordelingen in een eerder stadium al doorlopen. Voor de laatste Toets op maat moest een pragmatische oplossing gevonden worden. Met de inzet van de faalpadenmethode zijn de verschillende gebeurtenissen beschreven die leiden tot een overstroming. Indien er bijvoorbeeld een constructie in het voorland aanwezig is, dient deze immers eerst te falen voordat de stabiliteit van de achterliggende dijk in gevaar kan komen.

Op basis van ervaringen en inzichten van het waterschap en RPS zijn alle gebeurtenissen in dit proces geanalyseerd. Wat speelt er nu specifiek per vak op het voorland?
Ondanks de coronaperikelen zijn hiervoor alle digitale communicatiemogelijkheden succesvol benut. Voordeel was dat beide partijen uit eerdere projecten al vertrouwd waren met elkaars werkwijze.

Zo is op basis van de rekenregels, redeneerlijnen en analyses aangetoond dat de voorlanden toch aan de gestelde faalkanseisen voldoen. En kwam het waterschap uiteindelijk toch tot een gedegen totale beoordeling van de veiligheid van de voorlanden van de primaire waterkeringen.

RPS-case-hhsk-hoogtekaart

CO2-Prestatieladder

Waar het hoogheemraadschap belangrijke stappen wil maken met duurzaamheid, is dat bij RPS overigens ook het geval. Binnenkort certificeert het advies- en ingenieursbureau zich voor trede 5 op de CO2-Prestatieladder.

Zo sluit de ambitie van het hoogheemraadschap ook aan bij de groei die haar opdrachtnemer voor duurzaamheid wil doormaken. Met de intentie om projectoverstijgend te leren en samen te werken, ga je elkaar op dat vlak steeds beter begrijpen.

Project Statistieken

17 17 km van de in totaal 41 km is beschouwd met de Toets op Maat.
50 Circa 50 vakken zijn verdeeld over deze 17 km.
95 Van de beschouwde vakken heeft 95% via de Toets op Maat het oordeel 'voldoende' gekregen.

Oplossen van de puzzel is soepel verlopen

“Een Toets op maat is elke keer weer een puzzel. We leren veel over ons gebied en waterveiligheid in bredere zin door samen met andere experts naar die uitzonderingsgevallen te kijken die niet binnen de standaardregels passen.”

“Samenwerken met RPS ontzorgt en inspireert. Zij beschikken over veel expertise op het gebied van waterveiligheid. Hun proactieve, gestructureerde manier van werken zorgt ervoor dat projecten soepel lopen en we op de juiste momenten betrokken worden.”

Mieke Huisman, beleidsadviseur waterkeringen hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Gerelateerde Diensten