Woningcorporatie Eigen Haard maakt meters met NEN 2580

Hoe bepaal je vlot en efficiënt de gebruiksoppervlaktes van duizenden woningen?


Werken aan goede, betaalbare woningen voor lagere en middeninkomens in de regio Amsterdam. Dat is waar Eigen Haard zich als een van de grootste woningcorporaties in ons land sterk voor maakt. Met ruim 57.000 woningen in portefeuille ontkomt ook zij er niet aan om hiervan uiterlijk dit jaar de gebruiksoppervlakte vast te stellen, volgens de meetinstructie NEN 2580. Hoe pak je dat aan? Projectleider Sharon Schotte van RPS geeft tekst en uitleg.

Telt deze zolder met vaste trap mee als woonoppervlakte? Valt dat gemeenschappelijk trappenhuis nu wel of niet onder de oppervlakte van een gebruiksruimte? Met NEN 2580 hebben woningcorporaties een duidelijke richtlijn in handen om de oppervlakten van onroerende zaken eenduidig en objectief te meten.

Die richtlijn is nodig omdat gebouwen geregeld onjuist worden opgemeten. Ontoelaatbaar, want een nauwkeurige bepaling is essentieel. Zeker omdat belangrijke beslissingen gebaseerd worden op de vloeroppervlakten. Het aantal vierkante en kubieke meters zijn van invloed op de waarde van een gebouw, of hebben invloed op zaken rondom brandveiligheid of energieprestatie.

RPS-artikel-eigen-haard Projectleider Sharon Schotte van RPS:  “Pragmatisch te werk gaan en investeren in een goede relatie met de bewoners is cruciaal.”

Woningcorporaties moeten voor 1 januari 2023 zorgen dat van alle woningen de gebruiksoppervlakten geregistreerd en gecontroleerd zijn. Ze zijn verplicht om de oppervlaktes volgens de meetnormen van de NEN 2580 te bepalen. Woningcorporatie Eigen Haard is sinds 1909 actief op de markt voor wonen en vastgoed. Om tot vitale wijken te komen vervult zij een leidende rol als initiator, regisseur, innovator en investeerder.

Projectleider Sharon Schotte van RPS werkte in het verleden al eens bij een van de grotere woningcorporaties. Samen met haar twaalfkoppig team zorgt zij ervoor dat Eigen Haard haar zaakjes voor het einde van dit jaar op orde heeft als het gaat om de bepaling van de gebruiksoppervlaktes. “Pragmatisch te werk gaan en investeren in een goede relatie met de bewoners is cruciaal.”

Project Details

Opdrachtgever

Woningcorporatie Eigen Haard

Sector

Facilitair

Locatie

Amsterdam, Amstelveen, Kudelstaart, Uithoorn

Diensten

NEN 2580

Uitdaging

Met in totaal 57.000 woningen in beheer heeft Eigen Haard een imposante vastgoedportefeuille. Van eengezinswoningen tot appartementen en maisonnettes. Aan RPS en een samenwerkingspartner is gevraagd om voor 4541 woningen de gebruiksoppervlakten te bepalen volgens NEN 2580. Dit moet gebeuren in de periode september 2020 tot en met april 2021.

Sharon: “De uitdaging was niet alleen de omvang in een relatief kort tijdsbestek, maar ook het op een goede wijze inspelen op de inbreuk van de privacy van de bewoners. Je wilt ze zo min mogelijk tot last zijn”, steekt de projectleider van wal.

Oplossing

Om maar meteen bij de omvang te beginnen. Van 4541 woningen de gebruiksomvang bepalen binnen acht maanden. Hoe pak je zoiets aan? “Je moet praktisch en doelgericht te werk gaan, omdat je simpelweg niet bij elke woning langs kunt gaan. Daarom hebben we eerst alle archieftekeningen opgevraagd bij zowel Eigen Haard als de gemeente Amsterdam”, legt Sharon de start van het project uit.

Het team van RPS heeft alle beschikbare plattegronden en bouwtekeningen uitgediept. “Dat is een lang traject geweest, maar zo hebben we op basis van deskresearch al de nodige gebruiksoppervlakten volgens de NEN 2580 kunnen bepalen.”

Wat overblijft zijn de woningen waar dit niet bij gelukt is. Hier moet je op locatie gaan inmeten. Ook hier kun je pragmatisch te werk gaan. “Binnen een woningcomplex heb je veel dezelfde type woningen, die kun je weer relateren aan één fysieke meting”, weet Sharon.

Bij het bezoek aan een woning is goede communicatie volgens haar een ondergeschoven kindje.“ Je moet bewoners goed informeren en vertellen dat je alle gegevens vertrouwelijk behandelt. Het helpt dat Eigen Haard ook nadrukkelijk open staat voor communicatie met die bewoners en ze bewust meeneemt in projecten.”

Alle bewoners zijn vooraf geïnformeerd met een brief en daarna nog een keer gebeld. Pas daarna zijn de inspecteurs van RPS de woning gaan inmeten. Zij werden naast projectleider Sharon geassisteerd door projectmedewerkers, die de data van de inspecteurs uitwerkten en het deskresearch verzorgden. Haar collega’s van het bedrijfsbureau onderhielden de contacten met de bewoners.

“Per complexeenheid hebben we een rapport opgesteld met een plattegrond en de meetgegevens. Prettig is dat we dit proces gezien de omvang gedigitaliseerd hebben. Met één druk op de knop draaien we zo’n rapport uit”, kijkt Sharon tevreden terug op het proces.

Inmiddels is de klus geklaard en is de projectleider alweer bezig met een vervolgopdracht voor Eigen Haard: voor 150 woningen de gebruiksoppervlakten registeren en controleren volgens de normen van de NEN 2580. Zo maakt de woningcorporatie volop meters om voor 1 januari 2023 al haar oppervlaktebepalingen op orde te hebben.

Project Statistieken

12 Medewerkers van RPS hebben in teamverband gewerkt aan het realiseren van dit project.
4541 Aantal woningen waarvan de oppervlaktebepaling binnen acht maanden is bepaald.
57.000 Aantal woningen van Eigen Haard.

'We hebben de samenwerking met RPS als heel prettig ervaren en een goed resultaat bereikt.'

Laurens Groot Bramel, Eigen Haard
Werkvoorbereider Planmatig onderhoud

Gerelateerd nieuws

09.05.19

RPS schaart zich bij beste aanbieders NEN2580-meetrapporten

RPS heeft het certificaat van ‘Erkenning voor Oppervlaktebepaling NEN2580 en NTA 2581’ ontvangen. Hiermee voldoet zij aan de meest strenge kwaliteitseisen voor het uitvoeren van vloeroppervlaktebepalingen van gebouwen in Nederland. Francois Zegvaard, projectleider tekening- en informatiemanagement bij RPS, toont zich…

15.06.20

RPS neemt vastgoed gemeente Utrecht onder de loep

De gemeente Utrecht heeft voor haar vastgoedportefeuille een tweejarige raamovereenkomst met RPS gesloten voor dienstverlening op het gebied van  NEN2767, MJOP, NEN2580 en EPA-U. Een uitdagende opdracht met bijzondere (rijks)monumenten, omlijst met een ambitieuze duurzaamheidsopgave. Inzicht in vastgoed Onder de…