3D terreinmeting (DTM) en hoeveelheidsbepaling

Zowel in de voorbereidingsfase als tijdens de uitvoering van een project is het voor de aannemer van groot belang om de actuele terreinsituatie gedetailleerd in beeld te hebben. Door het uitvoeren van een zogenaamde nulmeting wordt het terrein volledig driedimensionaal opgenomen en in kaart gebracht.

Met dit product kunnen diverse bewerkingen worden uitgevoerd, zoals het bepalen en tekenen van lengte- en dwarsprofielen op elke gewenste locatie, of het genereren van modellen ten behoeven van machinebesturing.

Afstemming van het ontwerp op het actuele nulmodel leidt tot een efficiënte aanpak van deze voorbereidingsfase. In dit voorstadium is het al mogelijk om hoeveelheden nauwkeurig te bepalen voor inschrijving op een bestek. Hiervoor maken wij gebruik van MX-software.
Gedurende de uitvoering van de diverse besteksposten of na afronding van de uitvoeringsfase kunnen opnieuw uitmetingen worden verricht die gebruikt worden om de werkelijke hoeveelheden te berekenen en eventueel de revisie op te bouwen.

Geo-informatie loopt als een rode draad door uw organisatie. De basisgegevens moeten perfect zijn, anders ontbreekt het fundament voor vervolgstappen. Dit kan voor uw bedrijfsvoering tot grote (financiële) risico’s leiden. Het verzamelen, ordenen en analyseren van data ligt aan de basis van ons bestaan. Toepasbaar voor objectieve adviezen en doelmatige oplossingen waarmee u verder kunt.

> Landmeten en geo-informatie

3D TERREINMETING (DTM) EN HOEVEELHEIDSBEPALING