Arbeidshygiëne

Voorkom beroepsziekten met geregistreerde arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen.

Komen uw medewerkers in aanraking met gevaarlijke stoffen of micro-organismen? Dan wilt u beroepsziekten voorkomen. Hiervoor is een goed beleid op arbeidshygiëne essentieel. RPS helpt uw bedrijf niet alleen bij het herkennen van chemische, fysische en biologische agentia. Ook bij het kwantificeren en beheersen daarvan. Zo werkt u aan veilige en gezonde werkomgeving.

Ruud Konings

Blootstelling in beeld

Bij het bepalen van de juiste strategie is de mate van blootstelling van belang. Aan de hand van uw bedrijfsactiviteiten bepalen onze arbeidshygiënisten en toxicologen de impact en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Denk aan vluchtige organische stoffen (VOS), Chroom 6, fijnstof (PM10, PM2,5) en (asbest)vezels. Ook micro-organismen, zoals Legionella behoren daartoe. Met de juiste strategie, apparatuur en analyses komen we samen met u tot betere instructies en technische beheersmaatregelen.

Risico’s inventariseren

RPS beschikt over geregistreerde arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen die u ondersteunen bij een risico-inventarisatie. Daardoor kunnen we deze risico-inventarisaties vanuit meerdere disciplines bekijken.

Binnenluchtmetingen

Bij bodemverontreiniging ondersteunen we u bij het uitvoeren van binnenluchtmetingen conform de laatste protocollen van de RIVM. Zo krijgt u direct een betrouwbare uitspraak over de mogelijke humaan toxicologische gezondheidsrisico’s.

Eigen laboratoria

Zelf aan de slag? Informeer naar de mogelijkheden voor het huren van meet- en bemonsteringsapparatuur voor luchtonderzoek en werkplekmetingen. Of besteedt het meetwerk uit aan onze ervaren meettechnici. Zij verzorgen de monstername en rapporteren waarnemingen. De analyses kunnen uiteraard verzorgd worden door onze RVa-testen geaccrediteerde laboratoria. De resultaten krijgt u online beschikbaar, zodat u direct verder kunt.

Subdiensten

Ongevalsanalyse

Een collega die met loeiende sirenes naar het ziekenhuis wordt gebracht. U doet er alles aan dit te voorkomen. Toch registreren we in Nederland jaarlijks 1500 ernstige arbeidsongevallen. Hoe kon dit gebeuren? Alles was toch goed geregeld? Wij hebben alle disciplines in huis om ongevallen diepgaand te analyseren. Zo bieden we u handvatten voor échte verbetertrajecten.

Binnenklimaat

Gemiddeld besteden we 80 procent van onze tijd in gebouwen. Daarom is het van belang dat uw medewerkers zich prettig voelen op de werkplek. Dit verhoogt de productiviteit en vermindert gezondheidsklachten. Als er factoren zijn die een negatieve invloed hebben op uw binnenklimaat voeren wij een binnenklimaatonderzoek uit. Daarmee krijgt u snel uitsluitsel over de bron en bieden we ondersteuning bij het nemen van passende maatregelen.

Canister

Zelf de luchtkwaliteit binnen uw omgeving bepalen? In een paar eenvoudige handelingen met de precisie van een Zwitsers uurwerk? U realiseert dat met de canister techniek voor stationaire en persoonsgebonden luchtmetingen. Daarmee brengt de u risico’s van gevaarlijke stoffen zelf in beeld. Zo houdt u altijd grip op uw project en bespaart u kosten.
RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk ons Privacy en Cookiebeleid.