Advies en consultancy

Een lange en korte termijn vastgoedvisie en -beleid vormen voor de basis voor asset- en onderhoudsmanagement. Het is een beheerproces dat veel deelprocessen omvat op strategische, tactische en operatoneel niveau.

Het kenmerk van dit totaalproces is de integraliteit, samenhang en verbinding tussen deze drie managementniveaus. Veranderingen zijn er aan de orde van de dag. Welke objecten in uw vastgoedportefeuille hebben de toekomst en welke zijn minder belangrijk voor uw organisatie of gebruikers? Uw beheerorganisatie moet daarin flexibel kunnen meebewegen. Dit maakt het totale speelveld interessant, uitdagend en dynamisch, maar ook complex en veeleisend.

Koers, structuur en toerusting

De vastgoedeigenaar is vanuit de zorg- en onderzoeksplicht verantwoordelijk voor aantoonbare veilige gebouwen en gezonde gebruikers en moet er dus voor zorgen dat de interne beheersorganisatie optimaal toegerust en in control is. Bepalend voor het totaalproces van strategie tot operatie zijn de belangen van stakeholders, de interne vastgoedorganisatie en gebouwgebruikers. Dit vraagt om een brede integrale blik en aanpak om vanuit de koers van de organisatie beleidsmatig richting te kunnen geven en structuur aan te brengen in werkwijzen en methodieken. Het totale speelveld is in onderstaande schema weergegeven.

Naast het feit dat de vastgoedvisie, strategie en het beleid voor de korte en lange termijn moet zijn vastgelegd in een strategisch assetmanagement plan in de geest van de NTA 8026 (NEN 8026 is in ontwikkeling). Daarnaast moet de vastgoedbeheerorganisatie ook zorgen voor mensen met de juiste kennis, kunde en competenties en voorzien in systemen. In geval van uitbesteding is het van belang dat de uitvoering van deze verantwoordelijkheid bij externe beheerders contractmatig is ondergebracht en prestaties zijn geborgd.

Een methodisch en systematische aanpak en integraal in- en overzicht is een voorwaarde om uw vastgoed te kunnen sturen op ‘waarde’ voor uw stakeholders.

RPS-vastgoed-advies-en-consultancy-3
RPS-vastgoed-advies-en-consultancy-3

Waarde aspecten voor vastgoed

De ‘waarde’ van vastgoed in de gebouwde omgeving gaat over:

  • Basale waarde in harde euro’s in relatie tot een organisatie of een individu.
  • Gebruikswaarde in relatie tot de eigenaar, gebruiker en/of huurder.
  • Ecologische waarde in relatie tot milieu en welzijn.
  • Maatschappelijke waarde in relatie tot de gemeenschap (plaatselijk, landelijk, internationaal).
  • Strategische waarde voor de eigenaar.
  • Economische waarde op korte en/of lange termijn.
  • Waarden i.r.t. thema’s en kernwaarden van de organisatie.

Door als organisatie vanuit deze benadering te kijken naar het specifieke vastgoedobject of de hele vastgoedportefeuille, en die te onderzoeken op kansen voor verbetering, ontstaat er inzicht in kansen om ‘waarde’ toe te voegen. Hierbij gaat het vanuit maatschappelijk oogpunt ook steeds meer om ‘duurzaamheidswaarde’ door te kiezen uit de volgende scenario’s:

A. Beperkt energieneutraal – voldoet aan wet & regelgeving: Optimalisatie bestaande schil naar energielabel C (vóór kantoren vóór 2023) of Label A (vóór kantoren vóór 2030) en aardgas vrij

B. Richting energieneutraal – grote inzet: kosteneffectieve aanpak: Scenario A aangevuld met duurzame opwekking.

C. Energieneutraal – maximale inzet: ambitieuze aanpak: Realisatie nul-op-de-meter accommodatie. In aanvulling op scenario A is de som van gebouw gebonden, proces gebonden en gebruik gebonden energie nul.

Johan Smit - Senior Consultant

‘Welke objecten in uw vastgoedportefeuille hebben de toekomst en welke zijn minder belangrijk voor uw organisatie of gebruikers? Uw beheerorganisatie moet daarin flexibel kunnen meebewegen. Dit maakt het totale speelveld interessant, uitdagend en dynamisch, maar ook complex en veeleisend.’

RPS_Johan-Smit_Senior-Consultant-Asset-en-Onderhoudsmanagement