Duurzaamheidskansen in beeld

Elke vastgoedeigenaar begrijpt inmiddels dat investeren in gezond en duurzaam vastgoed moet. Als u het slim doet, loont het ook. Het draagt bij aan een hogere arbeidsproductiviteit, welbevinden, tevreden gebruikers en past bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Maar hoe verduurzaamt u vastgoed en creëert u een optimaal geconditioneerde omgeving waarin mensen met plezier verblijven en wat waardevol is voor de markt? Hoe bepaal u uw ambitie? Welke stappen moet u daarvoor doorlopen en welke hindernissen komt u tegen?

Voor het verkrijgen van inzicht in mogelijkheden voor verduurzaming van het gebouw en verbetering van het binnenmilieu zijn diverse specialistische onderzoeken mogelijk. Zo zijn er luchtkwaliteit metingen, energie analyse, conditiemeting van het onderhoud, EPA, EED en een installatie performance scan aangevuld met diverse maatwerk onderzoeken en adviezen. Daarnaast zijn er vele onderzoeksmethodieken die voor u de concrete kansrijke maatregelen in beeld kunnen brengen zoals BREEAM en WELL.

RPS kan deze scans, specialistische onderzoeken en maatwerkadviezen voor u uitvoeren, maar voordat deze onderzoeken worden uitgevoerd, is het van belang om eerst in overleg met alle stakeholders de ambitie te bepalen.

Concrete kansen

Ambitie en mogelijke maatregelen in beeld

RPS kan u op weg helpen met het ontwikkelen van een eigen visie en bepalen van uw ambitie voor gezonde en duurzame gebouwen. Hiervoor gaan we met u aan de slag met een door ons ontwikkelde Ambitiewebtool. Onze aanpak en het model helpt u stapsgewijs en per thema met het inzichtelijk en concreet maken, vastleggen en vast (blijven) houden van uw ambities. De focus ligt hierbij op:

 • Energie & Klimaat;
 • Materialen & Grondstoffen;
 • Duurzame Bereikbaarheid;
 • Innovatie;
 • Natuur en milieu;
 • Ruimtegebruik;
 • Leefomgeving.

Binnen de Ambitiewebtool maken we gebruik van instrumenten als WELL en BREEAM en kunnen wij met onze Klimaatboom de behoefte en kansen voor de verbetering van het binnenmilieu in beeld brengen. Daarmee meten en analyseren onze arbeidshygiënisten de concentraties van stoffen aan gezondheidseffecten. Een goede graadmeter vormt de aanwezigheid van micro-organismen en chemische agentia. Ook factoren als temperatuur, licht, relatieve luchtvochtigheid en CO2 kunnen meegenomen worden in het onderzoek. Ondersteunt door eigen laboratoria voorziet RPS u van praktische en concrete haalbare adviezen.

Certificering van uw gebouw

RPS kan u helpen met uw BREAAM en WELL certificering. Voor een BREEAM-certificaat (bestaande bouw, nieuwbouw of demontage) worden 9 categorieën beoordeeld: management, gezondheid, energie transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling aangevuld met de mogelijkheid om innovaties mee te laten wegen. Daarbij wordt bij bestaande bouw ook gekeken naar het beheer en gebruik van het gebouw. De methode kijkt naar de techniek en aspecten zoals welzijn, welvaart, managementproces en synergie. BREEAM is op dit moment het meest gebruikte en complete instrument binnen Europa.

Voor WELL kunt u met uw gebouw een Silver, Gold of Platinum label behalen waarbij het specifiek ingaat op 10 categorieën: lucht, water, voeding, licht, beweging, thermisch comfort, geluid, materialen, geest en gemeenschap aangevuld met de mogelijkheid om innovaties mee te laten wegen. WELL is op dit moment in opkomst en het meest gebruikte en bekende systeem in de wereld.

Het grootste verschil met BREEAM is dat WELL naast gebouweigenschappen ook kijkt naar de organisatie en de mens in het gebouw. Beide certificeringen vullen elkaar goed aan met als resultaat vastgoed die de gezondheid, welbevinden en productiviteit van de gebruikers verhogen en goed is voor het milieu.

Praktische aanpak

Is certificering voor u een te grote stap, dan kijken we samen welke onderdelen uit de systematiek impact geven en haalbaar zijn om tot een gezond en duurzaam gebouw te komen zonder certificering. De systematiek gebruiken we dan als referentiekader voor het bepalen van uw visie en het prioriteiten en kansrijke maatregelen. Maatregelen die wellicht met kleine ingrepen al verbetering geven of investeringsmaatregelen met een duidelijke concrete toegevoegde waarde. Zo ontstaat het voor uw situatie ‘meest ideale gebouw’ met precies die toegevoegde waarde voor uw organisatie, gebruikers en de omgeving.

RPS-vastgoed-_-duurzaamheidskansen-in-beeld-2
RPS-vastgoed-_-duurzaamheidskansen-in-beeld-2

Onze expertise

 • Ambitiewebtool
 • Klimaatboom
 • Legionella
 • Ecologie en klimaatadaptatie
 • BREEAM en WELL certificering
 • Inzicht in energieprestatie en analyse
 • Specialistische onderzoek en advies
 • Installatie performance scan (met samenwerkingspartner)
 • Stappenplan verduurzaming

Gerelateerd nieuws

17.11.20

Doeltreffend afkoersen op nieuwe NTA 8800

Hoe energie-efficiënt is mijn gebouw? Het antwoord daarop gaat per 1 januari 2021 veranderen. Dan bepaal je de energieprestatie van vastgoed met de nieuwe methodiek NTA 8800. Vastgoedadviseur Arjan van Zaanen en projectleider Rutger Vroom weten inmiddels van de hoed…

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
  Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?