Ambitieweb

Heeft uw organisatie duurzaamheidsambities uitgesproken? Wat moet ik dan doen om die ambities te halen? En hoe maak ik ze in één oogopslag helder en meetbaar? Met het ambitieweb ondersteunen wij u bij het vastleggen en vast (blijven) houden van uw duurzaamheidsambities. Zo weet u niet alleen exact waar uw complex of gebied staat ten opzichte van uw ambitie. Ook krijgt u inzicht in de vereiste maatregelen.

Van ambitie naar maatregel

We begrijpen dat het lastig is om duurzaamheidsambities te vertalen in concrete maatregelen. Onze adviseurs werken samen met u de ambities uit. Met het ambitieweb vertalen wij deze ambities door in uw project. Hiermee krijgt u optimaal zicht op de meetbare en toepasbare maatregelen.

Duurzaamheidscheck

Of wellicht heeft u al een plan bedacht, maar is nog niet helder of duurzaamheid overeenkomt met uw ambities. In dat geval meten onze adviseurs in hoeverre duurzaamheid terugkomt in het plan. Zo past u uw plan optimaal aan op de door u uitgesproken duurzaamheidsambities.

Ambitieweb uitgelicht

Met het ambitieweb geven we u een visuele weergave van de duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus. In dat web hanteren wij een aantal thema’s:

 • Energie & Klimaat
 • Materialen & Grondstoffen
 • Duurzame Bereikbaarheid
 • Innovatie
 • Natuur en milieu
 • Ruimtegebruik
 • Leefomgeving

Duurzaamheidniveaus

Elk thema kent binnen het ambitieweb drie niveaus:

 • Inzicht in de grootste duurzaamheidsbelasting. Geeft u op elk thema handvatten om daar vervolgens een minimale duurzaamheidsprestatie mee te behalen, die tenminste gelijk aan of beter is dan de grijze situatie.
 • Van doelstelling naar verbetering Het stellen van concrete reductiedoelstellingen en het bereiken van significante verbeteringen op dit thema.
 • Toegevoegde waarde In plaats van ‘minder slecht’ is er geen negatieve belasting (klimaatneutraal, energieneutraal, sluiten van de kringlope) of wordt zelfs een positieve bijdrage geleverd op dit thema, bijvoorbeeld het leveren van energie (Cradle to Cradle).

Vervolgproces regisseren

In de vervolgstappen kunnen we voor u het gehele vervolgproces regisseren. Van aanbesteding tot oplevering.

RPS_ambitiewebtool-3
RPS_ambitiewebtool-3

Meerwaarde ambitieweb

De ambitieweb toepassing biedt ook meerwaarde als:

 • Communicatiemiddel, binnen het projectteam, maar ook richting bijvoorbeeld bewoners op een voorlichtingsbijeenkomst.
 • Brainstormplaatje, door het abstractieniveau zonder technische keuzes en/of exacte omschrijvingen vormt het een verantwoording van gekozen ambities en een samenvatting van gevoerde discussies voor bijvoorbeeld politici of interne stakeholders.
 • Visionair, om inzicht mee aan te geven aan derden, zoals adviesbureaus, aannemers, leveranciers. Bijvoorbeeld in het meetbaar maken en houden van duurzaamheid in de aanbestedingsfase.
 • Gids, startpunt voor vervolgstappen.