Integraal beheer- en uitvoeringsplan (IBUP)

Voor een duurzame instandhouding van uw vastgoed is het cruciaal om een een actueel en integraal inzicht te hebben in noodzakelijke en gewenste maatregelen en kosten op korte en lange termijn. Door een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) te verrijken met aanvullende informatie, zoals ook is aangegeven in NEN 2767 deel 1 bijlage C, ontstaat een wat wij noemen een ‘Integraal beheer en uitvoeringsplan (IBUP)’.

Hierdoor kunt u als vastgoedeigenaar weloverwogen beslissingen nemen over kosten en investeringen in relatie tot uw vastgoedstrategie en beleid voor de korte en lange termijn. Precies wat u nodig heeft vanuit het gedachtegoed van NEN-ISO 55000 voor Assetmanagement.

Informatieverzameling, inspectie en specialistisch onderzoek

De nieuwe norm NEN-ISO 55000 voor Assetmanagement geeft aan de beleidsbepalers hun ‘assets’ doelmatig, duurzaam en kosteneffectief moeten te beheren en risico’s moeten beheersen. Zonder een integraal in- en overzicht in de instandhouding- en investeringsbehoefte is dat nauwelijks mogelijk. Als basis voor het opzetten van een IBUP wordt hetzelfde softwaresysteem gebruikt als ook wordt toegepast voor NEN-2767 conditie- en risico gestuurde voor meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP). Aanvullende inventarisaties, inspecties, specialistische onderzoeken en maatwerk adviezen, zoals hierna is aangegeven, als ook kosten voor regulier jaarlijks onderhoud maken het inzicht in de instandhouding- en investeringsbehoefte voor de korte (1 tot 3 jaar) en lange termijn (40 jaar) compleet.

 • Brandveiligheidsscan & NEN 6059 beoordeling.
 • Energie scan; EPA-W & EPA-U & EPA-N.
 • Inzicht in wet- en regelgeving.
 • Veiligheidsrisico opname voor vastgoed en omgeving
 • Asbest opnames en analyse NEN 2991.
 • Legionella onderzoek en analyses.
 • Binnenklimaat metingen en rapportages (m.b.t.; levensvatbare micro-organismen, luchtvochtigheid, kooldioxide CO2 en koolmonoxide CO concentratie, fijnstof).
 • Arbeidshygiëne onderzoek, analyses.
 • Dak veiligheid (wateraccumulatie/ toegankelijkheid).
 • Onderzoek naar Chroom-6 en analyses.
 • Bodemonderzoek en analyses.

Integraal inzicht

De output (noodzakelijke c.q. gewenste maatregelen) van deze aanvullende onderzoeken wordt naast de onderhoudsbehoefte verwerkt in het softwaresysteem tot de IBUP. Deze integrale database met gegevens biedt de mogelijkheid om diverse dwarsdoorsnedes te maken welke inzicht geven in bijvoorbeeld:

 • Kostenontwikkelingen op korte termijn en in de tijd = kosten te vergelijken met andere gelijkwaardige en vergelijkbare kostengegevens (benchmark kosten per m2 bruto vloeroppervlak of per wooneenheid) voor instandhouding.
 • Trend- en patronenanalyse = waar zitten de kosten en hoe komt dat? Wat kan eraan gedaan worden om de kosten te verlagen, te beheersen en mogelijk in de toekomst te voorkomen?
 • Waar ‘moet’ worden geïnvesteerd en waarom is dat gewenst c.q. nodig?
RPS-vastgoed---integraal-beheer-en-uitvoeringsplan-2
RPS-vastgoed---integraal-beheer-en-uitvoeringsplan-2

Meerwaarde & Expertise

Meerwaarde IBUP

De meerwaarde van een IBUP is dat de vastgoedbeheerorganisatie beter in staat is om vanuit het integrale in- en overzicht prioriteiten te stellen en beslissingen te nemen. Beslissingen die zijn afgestemd op een korte en lange termijn visie en beleid voor het vastgoed. Het integrale plan zorgt er voor dat voldoende rekening is gehouden met de bedrijfsdoelstellingen (strategie) op korte en lange termijn en het vastgestelde onderhoudsbeleid. Daardoor kan een vastgoedeigenaar weloverwogen keuzes maken en prioriteren en plannen. De momenten voor onderhoudsmaatregelen of -vervangingen kan slim worden gecombineerd met investeren in verduurzaming, energiebesparing of circulariteit.

Onze expertise

Binnen het team van goed opgeleide gecertificeerde inspecteurs is alle expertise in huis om naast de NEN 2767 conditiemetingen en opstellen MJOP’s ook de aanvullende inventarisaties en inspecties c.q. specialistische onderzoeken en maatwerk adviezen uit te voeren. Onze adviseurs en senior consultants zijn in staat om deze informatie vervolgens samen te brengen tot een IBUP. Samen met uw beheersorganisatie werken we vervolgens een weloverwogen uitvoeringsplan en taakstellend budget uit welk is afgestemd op uw vastgoedstrategie.

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
  Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?