Organisatieadvies

Steeds meer Vasgoedbeheerorganisaties ontwikkelen richting een Regiemodel voor Assetmanagement. Soms noodzakelijk omdat de eigen organisatie niet meer in control is, vanwege fusies, vertrek van mensen of om zich beter te kunnen concentreren op de kerntaken ten dienste van de primaire bedrijfsvoering.

Werken vanuit een regiemodel kan dan een oplossing zijn om te kunnen blijven voldoen aan de hoge verwachtingen van stakeholders. Waarbij dan ook stappen kunnen worden gezet voor invulling van de duurzaamheidsambitie voor de vastgoedportefeuille.

De ideale vastgoedorganisatie...bestaat niet?

Het is van groot belang dat de ontwikkeling van een Vastgoedbeheerorganisatie tot een Regie Beheerorganisatie voor beheer en onderhoud (Onderhoudsmanagement) wordt bezien in relatie tot de vastgoedvisie, strategie en het (onderhouds-)beleid voor de te beheren vastgoedportefeuille (Assetmanagement). Om dit ook daadwerkelijk succesvol te implementeren, moet aandacht worden besteed aan de verbinding van en samenhang tussen alle managementlagen (strategisch, tactische en operationeel) van het beheerproces. Dit is niet alleen een organisatiestructuur vraagstuk maar ook kwestie van bepalen welke (beheer)taken en werkzaamheden dan worden uitbesteed.

Welke organisatievorm past bij u?

De mogelijkheden, beperkingen en behoefte van uw organisatie en de scope van de vastgoedportefeuille in relatie tot de behoefte en verwachtingen van de stakeholders bepalen met elkaar wat voor een type regieorganisatie tot de mogelijkheden behoort. Hierbij passen diverse organisatievormen met verschillende functies en behoefte aan inhoudelijke kennis, kunde en competenties.

Stappen zetten

RPS kan u helpen met het ontwikkelen van een eigen visie en opzetten van een plan van aanpak en planning om te komen tot een regieorganisatie. Dit wordt vaak gedaan ter voorbereiding op het prestatiegericht uitbesteden van beheer en onderhoud. Door dit plan krijgt u zicht op de consequenties en beheersmaatregelen in de tijd in relatie tot de meest bij u passende optie.

 

RPS_vastgoed_organisatiemodel-2
RPS_vastgoed_organisatiemodel-2

Onze expertise

  • Visievorming regieorganisatie
  • Stappenplannen ontwikkeling regie beheerorganisatie
  • Vastgoedsturing NEN-ISO 55000
  • Workshops Asset- en onderhoudsmanagement
  • Assessment Asset- en onderhoudsmanagement
  • Organisatieadvies, functies en competenties regie beheerorganisatie

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?