Ambitiewebtool: duurzaamheid meten

Heeft uw organisatie duurzaamheidsambities uitgesproken? Wat moet ik dan doen om die ambities te halen? En hoe maak ik ze in één oogopslag helder en meetbaar? Met de Ambitiewebtool ondersteunen wij u bij het vastleggen en vast (blijven) houden van uw duurzaamheidsambities. Zo weet u niet alleen exact waar uw complex of gebied staat ten opzichte van uw ambitie. Ook krijgt u inzicht in de vereiste maatregelen.

Van ambitie naar maatregel
We begrijpen dat het lastig is om duurzaamheidsambities te vertalen in concrete maatregelen. Onze adviseurs werken samen met u de ambities uit. Met de Ambitiewebtool vertalen wij deze ambities door in uw project. Hiermee krijgt u optimaal zicht op de meetbare en toepasbare maatregelen.

Duurzaamheidscheck
Of wellicht heeft u al een plan bedacht, maar is nog niet helder of duurzaamheid overeenkomt met uw ambities. In dat geval meten onze adviseurs in hoeverre duurzaamheid terugkomt in het plan. Zo past u uw plan optimaal aan op de door u uitgesproken duurzaamheidsambities.

Ambitiewebtool uitgelicht
Met de Ambitiewebtool geven we u een visuele weergave van de duurzaamheidsthema's en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus. In dat web hanteren wij een aantal thema’s:

 • Energie & Klimaat
 • Materialen & Grondstoffen
 • Duurzame Bereikbaarheid
 • Innovatie
 • Natuur en milieu
 • Ruimtegebruik
 • Leefomgeving

Impressie van een ingevulde Ambitiewebtool

Duurzaamheidniveaus
Elk thema kent binnen de Ambitiewebtool drie niveaus:

 • Inzicht in de grootste duurzaamheidsbelasting.
  Geeft u op elk thema handvatten om daar vervolgens een minimale duurzaamheidsprestatie mee te behalen, die tenminste gelijk aan of beter is dan de grijze situatie.
 • Van doelstelling naar verbetering
  Het stellen van concrete reductiedoelstellingen en het bereiken van significante verbeteringen op dit thema.
 • Toegevoegde waarde
  In plaats van ‘minder slecht’ is er geen negatieve belasting (klimaatneutraal, energieneutraal, sluiten van de kringlope) of wordt zelfs een positieve bijdrage geleverd op dit thema, bijvoorbeeld het leveren van energie (Cradle to Cradle).

Meerwaarde Ambitiewebtool
De toepassing biedt ook meerwaarde als:

 • Communicatiemiddel
  Binnen het projectteam, maar ook richting bijvoorbeeld bewoners op een voorlichtingsbijeenkomst.
 • Brainstormplaatje
  Door het abstractieniveau zonder technische keuzes en/of exacte omschrijvingen vormt het een verantwoording van gekozen ambities en een samenvatting van gevoerde discussies voor bijvoorbeeld politici of interne stakeholders.
 • Visionair
  Om inzicht mee aan te geven aan derden, zoals adviesbureaus, aannemers, leveranciers. Bijvoorbeeld in het meetbaar maken en houden van duurzaamheid in de aanbestedingsfase.
 • Gids
  Startpunt voor vervolgstappen.

Vervolgproces regisseren
In de vervolgstappen kunnen we voor u het gehele vervolgproces regisseren. Van aanbesteding tot oplevering.

AMBITIEWEBTOOL: DUURZAAMHEID METEN