Arbeidsveiligheid

Jaarlijks worden circa 200.000 mensen getroffen door een bedrijfsongeval. Daarom krijgt arbeidsveiligheid binnen organisaties veel aandacht. Maar hoe effectief zijn die maatregelen? Welke consequenties heeft veilig werken op uw bedrijfsvoering? En hoe zorgt u ervoor dat uw werknemers écht veiliger gaan werken? Wij ondersteunen u bij het vinden van passende antwoorden in uw specifieke situatie.

Risico’s in beeld
RPS heeft veel kennis van en ervaring met het in kaart brengen van risico’s voor arbeidsveiligheid en procesveiligheid. We leggen de basisoorzaken bloot door het analyseren van ongevallen. Hiervoor zetten we beproefde methoden in, zoals Storybuilder, Tripod, BowTie, Root Cause Analysis, Sire of Prisma. Zo komen we samen met u tot werkbare oplossingen.

Gevaarlijk stoffen in beeld
Werkt uw bedrijf met gevaarlijke stoffen? De risico’s daarvan worden vaak onderschat. Vaak komen de effecten pas jaren later aan de oppervlakte. Met alle gevolgen van dien. Wij hebben arbeidshygiënisten en toxicologen in dienst die u ondersteunen bij het in kaart brengen van de blootstelling en de ernst daarvan. Met eigen meettechnici, moderne meetapparatuur en een eigen Arbo-laboratorium bent u verzekerd van de beste begeleiding.

Ontwikkelen veiligheidscultuur
Veiligheidsmaatregelen hebben alleen effect als uw medewerkers veilig willen en kunnen werken. Onze adviseurs met verschillende achtergronden ondersteunen u bij het ontwikkelen van een betere veiligheidscultuur. Dit doen we met een onderbouwde aanpak. Speciaal voor het identificeren van kritiek veiligheidsgedrag en een daarop gericht verbeterprogramma. Daarmee beperkt u de kans op een ongeval of schadelijke gevolgen voor de gezondheid van uw medewerkers.

ARBEIDSVEILIGHEID