Asbestdaken in beeld

Eén asbestdak herkennen is niet lastig. Grote aantallen in complete steden bij verschillende type eigenaren maken het complexer. Waar bevinden die asbestdaken zich precies? Om wat voor type dak gaat het? En aan wie behoren ze toe? De RPS-identificatietool asbestdaken zorgt voor effectief samenspel tussen geo-informatie en asbestdeskundigheid. U ontvangt een betrouwbaar en kosteneffectief inzicht in de aanwezige asbestdaken binnen uw regio.

De uitkomst voor nulmeting en monitoring, handhaving en calamiteitenbeheersing.

In 2024 is er een verbod op asbestdaken voor (overheids-)instellingen, bedrijven en particulieren. Ruim 80% van de gemeenten heeft nog geen goed beeld van de hoeveelheid aanwezige asbest in daken. Er bestaan meerdere inwinningstechnieken om dat te identificeren. Zowel in het veld, als vanuit de lucht. Al dan niet met de inzet van aanvullende data-analyses. De verschillen in kosteneffectiviteit van de meetmethode en betrouwbaarheid van de meetresultaten zijn aanzienlijk.

Snel en betrouwbaar

Met de RPS identificatietool identificeren onze deskundigen de daken aan de hand van 3D geprojecteerde luchtbeelden. Zo beschikken we over actuele luchtfoto’s van Nederland in hoge resolutie. Daarnaast gebruiken we gevalideerde, fotogrammetrische apparatuur en operators gespecialiseerd in kaart- én asbestanalyses. Proefnemingen tonen aan dat betrouwbaarheid en snelheid beduidend hoger liggen dan methodes, zoals spectraal meting (reflecties), remote sensing (teledetecting) of meer klassiek inventarisatiewerk.

Voordelen

Wat levert de RPS identificatietool u op?

  • Gemeentelijke basiskaart asbestdaken (inclusief een database met per gebouw, de adresgegevens, gebruiksfunctie en het m2 dakoppervlak).
  • Specifieke dakkenmerken, zoals gootconstructies en schadeopnamen die zicht geven op de milieubelasting door asbestemissies.
  • Inzicht in de dakhellingen die van belang zijn voor zonne-energie.
  • Een basiskaart in een online raadpleegbare GIS-omgeving.
  • Aanvullende analyses of specifieke themakaarten.

Gezondheidsrisico’s van asbestdaken

In Nederland ligt ongeveer 130 miljoen vierkante meter asbest op daken. Voor veel van deze daken slaat de verwering toe. Daardoor komen er asbestvezels vrij in het milieu. Dat levert een toenemend gevaar op voor onze gezondheid. Reden waarom er in 2024 een asbestdakenverbod is ingesteld. Gemeenten staan aan de lat voor de handhaving en omgevingsdiensten en provincies faciliteren de verwijderingsoperatie.

Asbestrisico’s

Een eigenaar van een asbestdak is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. Is het dak in slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de gemeente eisen het dak meteen te (laten) verwijderen. Inzicht in de aanwezigheid en omvang van asbestdaken vormt de basis voor het handhaven van het verbod. Met de juiste informatie beheerst u een asbestcalamiteit door brand- of stormschade.

“De RPS identificatietool asbestdaken is een innovatie voor de cartering, monitoring en handhaving van het verbod op asbestdaken. Het beste uit de wereld van geodata en asbest. Bewezen en gevalideerd in pilots en bijeengebracht voor de beleidsondersteuning en calamiteitenbeheersing door gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Professioneel, betrouwbaar en efficiënt het asbestdak scherp in beeld.“

Gerelateerd nieuws

14.06.19

Provincie Overijssel maakt werk van asbestdaken waar jongeren komen

Om gezondheidsrisico’s te voorkomen, ziet de provincie Overijssel graag al het asbest zo snel mogelijk van daken. Te beginnen bij gebouwen waar veel jongeren en kinderen komen, verspreid in Overijssel. Om dit te stimuleren stelt de provincie voor deze locaties…

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?