BaggerProfiel

De juiste volumebepaling is bij baggerwerkzaamheden van groot belang. Door het ontbreken van een goede applicatie is dat voor veel waterschappen en aannemers een uitdaging. BaggerProfiel biedt uitkomst. Het gebruiksvriendelijke programma ondersteunt u bij het eenduidig bepalen van hoeveelheden bij baggerwerkzaamheden. Ad hoc en reactief baggeren behoort tot het verleden. U ziet in een oogopslag of uw watergang op orde is. Wat levert u dat op?

BaggerProfiel

Data op een rij
Hoeveel bagger moet ik verwijderen om de legger- of normprofiel te halen? BaggerProfiel neemt u bij de hand om deze vragen te beantwoorden. De resultaten uit de veldmeting exporteert u vanuit Excel, Metfiles of ander gewenst programma moeiteloos naar BaggerProfiel. U heeft alle data in een helder overzicht waarmee u zelf eenvoudig berekeningen kunt uitvoeren. Op een plek en tijdstip wanneer het u het beste uitkomt.

Snel inzicht
BaggerProfiel berekent met verschillende normprofielen de aanwezige of de te verwijderen hoeveelheden baggerspecie voor u uit. Het programma toetst uw watergang op basis van uw doorstroomprofiel. U krijgt snel inzicht in de laatste stand van zaken. Soms hoeft u niet te baggeren, of is het aantal te verwijderen kuub lager dan u vooraf begroot had. Daarmee bespaart u kosten en wint u tijd.

Flexibele oplossing
Met BaggerProfiel kiest u voor een flexibele oplossing met een laagdrempelige aanpak. De toepassing is ontwikkeld vanuit de praktijk en voldoet aan de basiseisen die u nodig heeft bij de baggerplanning. U bepaalt zelf met welke data u hoeveelheden gebaseerd op meerdere normprofielen doorrekent.

Uitwisselbaar
U kunt met de applicatie meerdere normprofielen tegelijk invoeren. Wel zo efficiënt. Ook is BaggerProfiel uitwisselbaar met andere (beheer)programma’s. Dit maakt een snelle en eenduidige samenwerking met andere partijen mogelijk.

Voordelen op een rij
Laat u overtuigen van de voordelen van BaggerProfiel:

  • Eenvoudig verwerken dwarsprofielen
  • Invoeren meerdere normprofielen
  • Uitwisselbaar tussen partijen en met BaggerBase
  • Exportrapportage voor beheerplannen of bestekstabellen
  • Overzichtelijke rapportagemogelijkheden
  • Betaalbaar

Baggerprofiel

Baggeren blijft in Nederland noodzaak. Met circa 180.000 hectare binnenwater sedimenteert in Nederland jaarlijks circa 25 miljoen kubieke meter slib (bron: CBS). Met een goede planning en voorbereiding van baggerwerkzaamheden zijn veel voordelen te behalen.

> Waterbodem

BAGGERPROFIEL