Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

31 december 2015. Staat die datum met rood omcirkeld in uw agenda? Dan moet u de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) op orde hebben. Wij ondersteunen bronhouders met de transitie, integratie en het bijhouden van authentieke basisregistraties. Samen actualiseren we uw brongegevens. Zo is uw overgang naar de BGT op tijd gewaarborgd.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Opbouw BGT
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) speelt een centrale rol in de informatievoorziening van overheden. Zo vormt de BGT de basis voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Ook is de BGT het fundament voor het beheer van de openbare ruimte en ruimtelijke ordening. Niet voor niets stelt het Rijk hoge eisen aan de opbouw en het beheer van de BGT.

Overgang en beheer BGT
U bent als bronhouder verantwoordelijk voor een deel van de digitale kaart. De overgang naar en het bijhouden van de BGT neemt de nodige (administratieve) lastendruk met zich mee. Onze specialisten nemen die zorg tijdens dit traject voor u uit handen. Ook kunnen we het integreren en structureren van de BAG- en WOZ-objecten voor u verzorgen. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor de afstemming en integratie van diverse groen- en wegbeheerkaarten.

Fotogrammetrische inwinning
De verwerking en oplevering conform de meest recente wettelijke eisen doen we volledig in eigen beheer. Evenals de terrestrische en fotogrammetrische inwinning.

Geo-informatie loopt als een rode draad door uw organisatie. De basisgegevens moeten perfect zijn, anders ontbreekt het fundament voor vervolgstappen. Dit kan voor uw bedrijfsvoering tot grote (financiële) risico’s leiden. Het verzamelen, ordenen en analyseren van data ligt aan de basis van ons bestaan. Toepasbaar voor objectieve adviezen en doelmatige oplossingen waarmee u verder kunt.

> Landmeten en geo-informatie

BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE (BGT)