Bezettingsgraad

De gemiddelde werkplek in Nederland is meer dan de helft van de tijd ongebruikt. Met een bezettingsgraadonderzoek geven we u optimaal inzicht in het huidige gebruik en de bezettingsgraad van de werkplekken in uw organisatie. Efficiënter inrichten van uw huisvesting levert mogelijk ook bij u een aanzienlijke ruimte- en kostenbesparing op.

Onderzoek naar bezettingsgraad
Onze adviseurs stellen het onderzoek naar de bezettingsgraad voor u op en voeren het uit. Tijdens de meetperiode meten we op verschillende momenten in de week:

  • Gemiddelde bezetting werkplekken (en vergaderruimten)
  • Benutting vergaderruimten
  • Gemiddeld aanwezigheidspercentage per organisatieonderdeel

Bezettingsgraad in beeld
Op basis van de data krijgt u een helder overzicht van:

  • Tekort/overschot aan (bepaalde typen) werk- of vergaderplekken
  • Spreiding door het gebouw gedurende de meetperiode
  • Piekbelastingen gedurende de meetperiode

Het resultaat ontvangt u in een rapportage met aanbevelingen. Daarmee kunt u gericht aan de slag met het optimaliseren van uw huisvesting (met een vlekkenplan).

Uw organisatie is continu in ontwikkeling. Dit stelt steeds veranderende eisen aan uw huisvesting. Mogelijk geeft personele groei of reorganisatie reden voor een herziening van het huisvestingsconcept.

> Huisvestingsadvies

BEZETTINGSGRAAD