Brandscan

RPS is gespecialiseerd in het uitvoeren van inspecties op het gebied van brandveiligheid. Met een zogenaamde brandscan krijgt u inzicht in de mate van brandveiligheid die wettelijk vereist wordt en of uw gebouw aan deze eisen voldoet. De brandscan vormt vervolgens de basis voor het al dan niet nemen van treffende maatregelen.

Toets uw gebouw preventief aan de huidige brandveiligheidseisen

Stappenplan brandscan

Een brandscan bestaat uit de volgende stappen:

  1. Dossieronderzoek: Bestudering van relevante  beschikbare gebouwinformatie, met als hoofddoel het vaststellen van het toetsingskader.
  2. Visuele inspectie: Gecontroleerd wordt of het object aan de vigerende brandveiligheidseisen voldoet. Hierbij toetsen wij op de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten en inventariseren we mogelijke tekortkomingen.
  3. Rapporteren: Verwerking van onze bevindingen en indien van toepassing worden herstelmaatregelen voorgesteld.

Quickscan of specifiek

Het is ook mogelijk uw bouwwerk te voorzien van een QuickScan. De Quickscan biedt overzicht van een aantal belangrijke aandachtspunten rondom de brandveiligheid en u krijgt een eerste indruk van het brandveiligheidsniveau en bijbehorende risico’s van uw pand. U kunt uw bouwwerk ook enkel op bepaalde brandveiligheidsaspecten laten toetsen of slechts één specifiek brandveiligheidsaspect van een gebouw in kaart laten brengen, bijvoorbeeld de brandscheidingen.  De uitkomsten kunnen bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van een meerjaren onderhoudsplan of een technische due diligence rapportage.

BGB (Brandveilig Gebruik Bouwwerk) keurmerk

Om eigenaar en gebruiker de mogelijkheid te geven een helder, onafhankelijk en deskundig toetsingstraject brandveiligheid aan te gaan, biedt kwaliteitszorgbedrijf Kiwa het BGB Keurmerk aan. Met het BGB Keurmerk kan de eigenaar en gebruiker van een gebouw aantoonbaar laten zien dat het gebouw voldoet aan wet- en regelgeving voor brandveiligheid.

RPS mag zich in Nederland een erkend BGB opname bedrijf noemen en is gecertificeerd door KIWA voor het inspecteren, rapporteren en adviseren op het naleven van brandveiligheidsaspecten. Wilt u meer weten over het BGB Keurmerk? Kijk dan snel bij onze andere subdiensten

RPS_brandscan 3
RPS_brandscan 3

Wij doen onder andere onderzoek naar:

  • De brandscheidingen tussen brandcompartimenten.
  • De (rook) subbrandcompartimenten in samenhang met de vluchtmogelijkheden.
  • Functionaliteit van de brandbeveiligingsinstallaties.
  • Intern gebruik en organisatie