Brandveiligheid: advies & plantoetsing

Hoe maak je de brandveiligheidsrisico’s beheersbaar? Bij wie liggen de verantwoordelijkheden? En is uw gebouw brandveilig als het aan alle eisen voldoet? RPS kan u adviseren en ondersteunen bij het organiseren en beheersen van uw brandveiligheid.

Wet- en regelgeving

Er bestaan diverse wetten, veel regels en afspraken over brandveiligheid. Voor bestaande bouw zijn de minimum voorschriften van lager veiligheidsniveau dan voor nieuwbouw. Het Bouwbesluit regelt hierbij enkel een basisniveau voor gebruikers om veilig te kunnen vluchten en om te voorkomen dat de brand zich niet uitbreidt naar een ander perceel.

Het Bouwbesluit regelt niet:

  • Behoud van het bouwwerk
  • Voorkomen van schade aan een monument
  • Voorkomen van maatschappelijke schade
  • Continuïteit van het bedrijfsproces.

Het voldoen aan wet- en regelgeving is dus in de meeste gevallen niet genoeg om uw pand brandveilig te maken en houden.

Concrete aanbevelingen

Wie brand wil voorkomen, moet ook doelmatig, risicogericht en in concrete scenario’s denken. Een goede samenhang tussen techniek en gedrag zorgt voor de beste resultaten waarbij de brandveiligheidsvoorzieningen rusten  op de volgende pijlers:

  • Beperking van het ontstaan op brand
  • Tijdig en veilig vluchten
  • Beheersing van uitbreiding van brand en verspreiding van rook.

De bouwkundige, installatietechnische en organisatorische voorzieningen dienen zorgvuldig en op maat op elkaar afgestemd te zijn en als een onderdeel niet goed is geïmplementeerd is het risico groot dat de totale brandveiligheid faalt.

Wilt u weten of uw gebouw voldoet aan de brandveiligheidseisen en welke specifieke aanvullende maatregelen aan te raden zijn? RPS toetst uw gebouw niet alleen preventief aan de huidige brandveiligheidseisen, maar geeft u ook concrete aanbevelingen hoe tot een beter brandveiligheidsniveau te komen.

Plantoetsing

Wilt u weten of uw nieuw- of verbouwplan goed in elkaar steekt op het gebied van brandveiligheid? Met een adviesgesprek vooraf en het beoordelen van het ontwerp of bouwplan voeren wij een plantoetsing uit. Hierbij beoordelen wij of het plan voldoet aan alle eisen uit het Bouwbesluit. Ook kunnen we u ontzorgen op het gebied van ondersteunend tekenwerk en benodigde vergunningen (omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, omgevingsvergunning brandveilig gebruik en de melding brandveilig gebruik).

RPS brandveiligheid 23
RPS brandveiligheid 23