Brandveiligheidsinspectie

Een veilige en gezonde verblijfplek is de basis in onze maatschappij. Het beheersen van risico’s voor mens, omgeving en assets is essentieel om de toekomst van uw vastgoedorganisatie te beschermen. Brandveiligheid is daarin een belangrijke component. Daarom wilt u zeker weten of uw gebouw brandveilig is. Wanneer heeft u voor het laatst gecontroleerd of uw pand voldoet aan de huidige brandveiligheidseisen en weet u waar de risico’s zitten?

 

RPS geeft u en uw gebruikers effectieve antwoorden & oplossingen op het gebied van brandveiligheid, door bewezen onafhankelijke en deskundige toetsing. Wij helpen u met het in kaart brengen, prioriteren en het geven van oplossen van afwijkingen. Op deze wijze bent u in staat risico’s te prioriteren in eventueel te nemen maatregelen en het beheersen van risico’s.

Preventieve aanpak voor brandveiligheid van uw gebouw

Het volgen van regels is niet genoeg om uw pand brandveilig te houden. Wie brand wil voorkomen, moet in scenario’s denken. Daarom toetsen we uw huisvesting niet alleen preventief aan de huidige brandveiligheidseisen. Bij brandveiligheid moeten we altijd een afweging maken welke mate van risico we acceptabel vinden, respectievelijk wat prioriteit heeft om het risico te verminderen.

We brengen tevens noodzakelijke aanpassingen in beeld. Om het risico te verminderen kunnen een aantal niveaus worden onderscheiden, waarin het risico tot een aanvaardbaar niveau teruggedrongen kan worden. Dit noemen we ook wel de BIO pijlers (het gaat om de aanpak van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten). Een goede samenhang tussen techniek en gedrag zorgt uiteindelijk voor de beste resultaten.

Verder dan de norm

Voor bestaande bouw zijn de minimum voorschriften van lager veiligheidsniveau dan voor nieuwbouw. Uiteraard toetsen we uw gebouw op de wettelijke ondergrens. Maar we hanteren altijd het wettelijk kader voor nieuwbouw bij inspecties. Dit vergt voor u geen extra investering, maar geeft u wel extra inzicht in het brandveiligheidsniveau en eventuele risico’s van uw gebouw. Door te denken in scenario’s is vervolgens advies uit te brengen op welke wijze te prioriteren in maatregelen.

RPS_brandveiligheid van uw gebouw
RPS_brandveiligheid van uw gebouw

Drie doelen, drie type brandveiligheidsscans

RPS zet drie soorten praktische brandscans in die gebreken signaleren en oplossingsrichtingen aandragen.

Quickscan
De Quickscan brandveiligheid brengt de aandachtspunten voor brandveiligheid in kaart waarop de opdrachtgever gericht vervolgonderzoek kan doen. Zijn de vluchtwegen wel of niet op orde? Voldoen de schachten wel of niet? Is de brandmeldinstallatie op orde of aan vervanging toe?
Op deze wijze kan met beperkte inzet een object worden beoordeeld, of vastgoedportefeuille in risico-categorieën worden ingedeeld.

BGB-scan
De brandscan kan worden uitgebreid met de inspectiewijze volgens de BGB-methode. Er is dan de mogelijkheid het object te voorzien van een KIWA BGB-keurmerk (Brandveilig Gebruik Bouwwerken).

Met dit keurmerk krijgt een gebouweigenaar een instrument in handen om te meten hoe brandveilig zijn gebouw eigenlijk is en of het, aantoonbaar en gemotiveerd, voldoet aan de wet- en regelgeving voor brandveiligheid. RPS is na een audit vanuit KIWA weer gecertificeerd voor het uitgeven van dit onafhankelijk keurmerk.

100% Brandscan
De 100% Brandscan levert de meest nauwkeurige output op. Bijvoorbeeld voor een kostenraming van de herstelwerkzaamheden. Dit kan van belang zijn bij een eventuele aanbesteding van de werkzaamheden. Om bijvoorbeeld zoveel mogelijk meerwerk tijdens de uitvoering en discussie over de uit te voeren werkzaamheden te voorkomen. Deze benadering vraagt om een nauwgezet onderzoek op locatie en een gedetailleerde rapportage.

Onze expertise

 • Keurmerk Brandveilig Gebruik Gebouw (BGB)
 • NEN 6068 (Overslagberekening)
 • NEN 6060 (Vuurlastberekening)
 • NEN 6079 Gelijkwaardigheidsonderbouwing)
 • Ontvluchtingssimulaties
 • Plantoetsing
 • Advies; oplossing op maatNEN 6059 Brandscan / basisinspectie Wet & Regelgeving

Gerelateerd nieuws

03.02.21

Brandveiliger pand?

Ze werken al jaren samen en luisteren beiden naar de naam André. Toevalligerwijs ook een naam waarvan de letters verweven zijn in het thema waar zij zich dagelijks hard voor maken: brandveiligheid. In gesprek met André van Beek en Bult…

13.08.19

‘Kijk bij brandveiligheid verder dan wettelijke regels’

Als een pand voldoet aan de wettelijke eisen, blijkt dit nog geen garantie voor een brandveilige woon- en verblijfsomgeving. Het is de reden dat RPS voor haar klanten steeds meer opschaalt van regelgericht naar risicogericht denken. Brandveiligheidsadviseur Wouter Nuijten legt…

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Upload hier de relevante tekeningen en/of bestanden indien beschikbaar.
  * zijn verplichte velden