Brandveiligheidsinspectie

Hoe staat mijn gebouw er qua brandveiligheid voor? Met een quickscan geven we u op hoofdlijnen in een kort stadium duidelijkheid. Of kiest u liever voor een uitgebreidere inspectie. Met een dossier waarin alle aspecten tot in detail beschreven staan.

Wij leggen de brandveiligheid knelpunten bloot en geven aan wat er nodig is om uw gebouw (weer) brandveilig te maken.

TDD scan brandveiligheid

Een Technical Due Diligence wordt gedaan bij aankoop van vastgoedobjecten. De aspirant-koper verzamelt informatie over de bouwkundige en installatietechnische staat van een object. Brandveiligheid is hierbij een belangrijk thema. Het gebouw dient immers per direct compliant voor het waarborgen van een brandveilig gebruik.

Aanpak
Onze adviseurs voeren eerst een deskresearch uit. We bestuderen de dataroom die door de verkopende partij beschikbaar wordt gesteld. Zo beoordelen we de vergunningsstukken, bouwkundige zaken en installatiegegevens. Hiermee stellen we het brandveiligheidsconcept vast.

Op locatie controleren we of alle onderdelen in goede staat zijn, of het onderhoud correct is uitgevoerd, en de benodigde inspectiecertificaten aanwezig zijn. Per onderdeel stellen we vast of een en ander aan de wettelijke eisen voldoet. Daarin brengen we een ‘rood-amber-groen’ prioritering aan.

Kostenraming
Aan de hand van bevindingen op locatie en de extrapolatie stellen we een globale kostenraming op. Hiermee krijgt u een beeld van de te verwachten kosten om het gebouw weer brandveilig te maken.

RPS--brandveiligheidsadvies
RPS--brandveiligheidsadvies

Voor elk doel een brandscan

1. Snel duidelijkheid met de Quickscan


Wat houdt de Quickscan in?
Met de Quickscan brandveiligheid geven we kort en bondig aan hoe het met de brandveiligheid van uw gebouw gesteld is.
U krijgt antwoord op de volgende vragen:

•  Voldoen de vluchtroutes aan de wettelijke vereisten?
•  Zijn de installatieschachten deugdelijk brandwerend afgedicht?
•  Is de brandmeldinstallatie in orde of aan vervanging toe?

Aanpak

Voordat we op locatie onze inspectiewerkzaamheden starten, voeren we eerst deskresearch uit.
We brengen zo goed mogelijk het gebouw in kaart; beoordelen de gebruiksfunctie en aanwezige vergunningsstukken.
Zo kaderen we vooraf in welke brandveiligheidseisen er van kracht zijn.

Bij de inspectie op locatie inspecteren onze adviseurs steekproefsgewijs:
de vluchtroutes, bouwkundige en installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen.
Per onderdeel stellen zij vast of dit aan de wettelijke vereisten voldoet.
Vanuit deze rapportage is het eenvoudig om voor u de vervolgstappen te bepalen of een prioritering aan te brengen.

Wat levert u dit op?
U krijgt binnen een kort tijdsbestek een betrouwbare inschatting van uw situatie.
Daarmee kunt u bijvoorbeeld uw vastgoedportefeuille in risico-categorieën indelen.
Bemerken we tekortkomingen, dan dragen we passende maatregelen aan.

2. Reguliere scan Brandveiligheid


Wat houdt de reguliere scan  in?
Bij de reguliere scan Brandveiligheid beoordelen onze adviseurs uitvoerig alle aspecten van brandveiligheid.
Daarmee heeft u een gedetailleerd beeld van de status van de brandveiligheid van uw gebouw.
Daarnaast heeft u met deze scan alle informatie voorhanden om kostenramingen op te stellen voor eventuele herstelwerkzaamheden.

Aanpak
We doen allereerst een archief- of documentenonderzoek naar de vergunningsstukken.
Als we het brandveiligheidsconcept hebben vastgesteld, bezoeken en inspecteren we uitvoering op locatie.
Denk hierbij aan vluchtroutes en bouwkundige en installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen.
Per onderdeel stellen onze gecertificeerde inspecteurs vast of dit aan de wettelijke vereisten voldoet.

Wat levert dit u op?
U ontvangt een compleet brandveiligheidsrapport, inclusief tekeningen, foto’s, herstelwerkzaamheden voor de geconstateerde gebreken en de bijbehorende kosten.
Bij RPS beschikken we over marktconforme prijzenmatrixen, zodat u prijskwaliteit technisch altijd goed zit.

RPS-dienst-brandveiligheid-6989-robin-bout

Gerelateerd nieuws

03.02.21

Brandveiliger pand?

Ze werken al jaren samen en luisteren beiden naar de naam André. Toevalligerwijs ook een naam waarvan de letters verweven zijn in het thema waar zij zich dagelijks hard voor maken: brandveiligheid. In gesprek met André van Beek en Bult…

20.06.18

Recept voor brandveilige gebouwen

Voor woningcorporaties is het een uitdaging al hun complexen brandveilig te krijgen én houden. Havensteder gooide het roer om. Ze bedacht met RPS advies- en ingenieursbureau een recept voor het proactief aanpakken en beheersen van de risico’s. Het is spitsuur…

01.10.13

‘Spelregels voor brandveiligheid nu inzichtelijk’

Syntrus Achmea werkt aan synergie en bewustwording. Vooruitstrevend. Dat woord is Syntrus Achmea Real Estate & Finance wel toevertrouwd. De winkelbelegger wil de exploitatie van het vastgoed in Nederland naar een hoger niveau brengen. Een uitgedokterde brandveiligheidscan moet zowel de…

13.08.19

‘Kijk bij brandveiligheid verder dan wettelijke regels’

Als een pand voldoet aan de wettelijke eisen, blijkt dit nog geen garantie voor een brandveilige woon- en verblijfsomgeving. Het is de reden dat RPS voor haar klanten steeds meer opschaalt van regelgericht naar risicogericht denken. Brandveiligheidsadviseur Wouter Nuijten legt…

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?