Calamiteitenonderzoek

Uw zorginstelling doet er alles aan om een veilige werkomgeving te creëren. Toch kunt u een calamiteit of incident nooit uitsluiten. In zo’n geval wilt u de kans op herhaling voorkomen. Met een onafhankelijk calamiteitenonderzoek van RPS krijgt u inzicht in de achterliggende feiten of terugkerende patronen. Zo bent u niet alleen beter voorbereid op de toekomst. Ook voldoet u (indien van toepassing op het incident) aan de meldplicht bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Strenge kwaliteitseisen
Heeft u een adequate structuur gebruikt om de calamiteiten te analyseren? Is het onderzoeksproces zorgvuldig verlopen? En is er een gedegen plan om verbetermaatregelen in te voeren? De IGZ verwacht dat uw zorginstelling een grondig onderzoek doet naar de oorzaken van het ongeval. Zij gebruikt daarbij strenge kwaliteitseisen waar uw organisatie niet altijd aan kan of wil voldoen.

Onafhankelijk calamiteitenonderzoek
RPS beschikt over een groot netwerk van inhoudelijke veiligheidsprofessionals met ervaring in de medische sector. Vanuit een objectieve stelling voeren wij een gedegen en onafhankelijk calamiteitenonderzoek uit naar de oorzaken van het incident of de calamiteit. Dat doen we ook voor andere aandachtsgebieden, zoals de industrie en zakelijke dienstverlening. Zo profiteert u van onze bredere kijk op veiligheid.

Rapport met praktische aanbevelingen
Het resultaat is een compact onderzoeksrapport met praktische aanbevelingen die u kunt voorleggen aan de IGZ. Daarnaast kunt u met de resultaten betrokken familieleden inzicht geven in wat er gebeurd is. Goed onderzoek stelt u immers in de gelegenheid uw verhaal objectief met hen te delen en vragen te beantwoorden.

Beproefde analysemethoden
Voor het calamiteitenonderzoek maken we gebruik van beproefde analysemethodieken, zoals PRISMA en Bow-Tie. Technieken waarmee we de gegevens over de incidenten systematisch verzamelen en vastleggen voor het trekken van de juiste conclusies en verbetermaatregelen.

CALAMITEITENONDERZOEK