Houtstof

Hout is een veel gebruikt bouwmateriaal. Bij bepaalde bewerkingen van hout op de bouwplaats kan een dusdanige hoeveelheid houtstof vrijkomen dat werknemers kans lopen op schade aan gezondheid.

Jan Kegelaer

Grenswaarde houtstof

Voor de blootstelling aan houtstof geldt een wettelijke grenswaarde van 2 mg/m3 (gemeten over een achturige werkdag). Als u wilt weten of bij de werkzaamheden in uw bedrijf de grenswaarde worden overschreden, kunt u een meting laten uitvoeren door RPS.

Daarnaast moet de blootstelling aan houtstof beoordeeld worden als onderdeel van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Waar de wettelijke grenswaarde van houtstof ligt op 2 mg/m3, is de streefwaarde echter 0,2 mg/m3. Wij identificeren voor u de aanwezigheid van schadelijk houtstof door middel van gespecialiseerde metingen en adviseren over de mogelijkheden om houtstof te beperken en uit de lucht te verwijderen.

Hoe worden uw werknemers blootgesteld aan houtstof?

Het meeste houtstof ontstaat bij machinale bewerkingen van hout, zoals schuren, zagen, frezen, boren en schaven. De hoeveelheid stof die vrijkomt, hangt samen met het materiaal dat wordt bewerkt (bij plaatmateriaal zoals MDF komt bijvoorbeeld meer stof vrij dan bij multiplex of massief hout), het gereedschap dat wordt gebruikt en/of de werkmethode die wordt toegepast.

Wat zijn de gevolgen?

Het gezondheidseffect van de verschillende houtsoorten kan heel verschillend zijn. Een aantal houtsoorten bevat bestanddelen die irriterende, allergene en kankerverwekkende eigenschappen hebben. De mate hiervan is per houtsoort verschillend. Bovendien is er bij aanwezigheid van houtstof kans op explosiegevaar.

RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk ons Privacy en Cookiebeleid.