Houtstof

Hout is een veel gebruikt bouwmateriaal. Bij bepaalde bewerkingen van hout op de bouwplaats kan een dusdanige hoeveelheid houtstof vrijkomen dat werknemers kans lopen op schade aan gezondheid.

Grenswaarde houtstof
Voor de blootstelling aan houtstof geldt een wettelijke grenswaarde van 2 mg/m3 (gemeten over een achturige werkdag). Als u wilt weten of bij de werkzaamheden in uw bedrijf de grenswaarde worden overschreden, kunt u een meting laten uitvoeren door RPS.

Daarnaast moet de blootstelling aan houtstof beoordeeld worden als onderdeel van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Waar de wettelijke grenswaarde van houtstof ligt op 2 mg/m3, is de streefwaarde echter 0,2 mg/m3. Wij identificeren voor u de aanwezigheid van schadelijk houtstof door middel van gespecialiseerde metingen en adviseren over de mogelijkheden om houtstof te beperken en uit de lucht te verwijderen.

Hoe worden uw werknemers blootgesteld aan houtstof?
Het meeste houtstof ontstaat bij machinale bewerkingen van hout, zoals schuren, zagen, frezen, boren en schaven. De hoeveelheid stof die vrijkomt, hangt samen met het materiaal dat wordt bewerkt (bij plaatmateriaal zoals MDF komt bijvoorbeeld meer stof vrij dan bij multiplex of massief hout), het gereedschap dat wordt gebruikt en/of de werkmethode die wordt toegepast.

Wat zijn de gevolgen?
Het gezondheidseffect van de verschillende houtsoorten kan heel verschillend zijn. Een aantal houtsoorten bevat bestanddelen die irriterende, allergene en kankerverwekkende eigenschappen hebben. De mate hiervan is per houtsoort verschillend. Bovendien is er bij aanwezigheid van houtstof kans op explosiegevaar.

Werkt u met (gevaarlijke) stoffen? Dan wilt u de gezondheidsrisico’s voor uw medewerkers in kaart brengen. Wij beschikken over de meest moderne apparatuur en ervaren laboranten voor chemische analyses. U krijgt snel inzicht of er binnen uw omgeving concentraties aanwezig zijn die boven of onder de grenswaarde liggen.

> Chemische analyses

HOUTSTOF