Lasrook

Onder lasrook wordt in het algemeen verstaan een mengsel van vaste deeltjes en gassen dat bij het lassen en thermisch snijden vrijkomt. De in de lasrook aanwezige vaste deeltjes maken de lasrook zichtbaar.

Jan Kegelaer

De lasrook bestaat naar gelang van de deeltjesgrootte uit respirabel en niet-respirabel stof. De verdeling is bepalend voor de opname en depositie van de deeltjes in de longen. RPS identificeert de aanwezigheid en schadelijkheid van lasrook en adviseert over de mogelijkheden om lasrook uit de lucht te verwijderen.

Grenswaarde voor lasrook

Lasrook kan als mengsel van ongedefinieerde samenstelling worden beschouwd in het kader van een risico-inventarisatie. Hiervoor geldt een grenswaarde van 3,5 mg/m³ (8-u TGG). Deze zal worden verlaagd tot 1 mg/m³ per april 2010. Bron: SER

Gezondheidsrisico's bij inademing van lasrook

Op korte termijn kan het inademen van lasrook of lasdamp leiden tot heesheid, keelpijn en oogirritatie. De lange termijn effecten van lasrook hangen af van gebruikte materiaalsoort en het toegepaste lasproces. Lasrook van ongelegeerd staal kan verminderde vruchtbaarheid bij mannen veroorzaken.

Onderzoek naar lasrook

De schadelijkheid van lasrook is onder andere afhankelijk van het type lasproces, gebruikte materialen en de werksituatie. De grootte van het risico kunt u vaststellen door metingen. Voor advies hierover kunt u terecht bij RPS.

Wat zegt de wetgeving over lasrook?

Correct gebruik van de Verbetercheck Lasrook en het opvolgen van de voorgestelde beheersmaatregelen wordt door de Arbeidsinspectie gezien als het voldoen aan de huidige grenswaarde. De Verbetercheck Lasrook is opgenomen in het ‘verbeterboek’, de arbocatalogus van de metaalbewerking en metalektro. Hierin omschreven werkwijzen zijn door werkgevers- en werknemersvertegenwoording opgesteld en goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. Momenteel wordt aan een nieuwe versie van de Verbetercheck Lasrook gewerkt, die naar verwachting uiterlijk vanaf april 2010 de huidige versie zal vervangen. Er zijn geen specifieke werkgevers- of werknemersverplichtingen met betrekking tot lasrook. Wel gelden speciale eisen voor kankerverwekkende stoffen. Zodoende verdient chroom-VI (hexavalent) extra aandacht als dit voorkomt in lasrook

RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk ons Privacy en Cookiebeleid.