Contractmanagement

Besteedt uw bedrijf werkzaamheden uit? Dan wilt u achteraf toch niet het risico lopen van inferieure producten of installaties. Wij ondersteunen bedrijven bij het goed beheersen van de contractrisico’s. Dit doen we door het inrichten en uitvoeren van contractmanagement. Hiermee vermindert u niet alleen de risico’s bij de inkoop van producten en diensten. Ook benut u de meerwaarde van uw leverancier en dienstverlener.

Waarom contractmanagement?
Contractmanagement zorgt dat afspraken tussen u en de toeleverancier duidelijk, meetbaar en controleerbaar zijn. Essentiele ingrediënten die zorgen voor een geslaagde inkoop, tegen de afgesproken voorwaarden met een minimum aan risico’s. Goed contractmanagement biedt:

  • Naleving contractvoorwaarden
  • Afstemming met leverancier/dienstverlener
  • Kwaliteitsverbetering
  • Kostenbesparing
  • Tijdig bijsturen bij afwijkingen

Contractrisicobeoordeling
RPS heeft gedegen professionals in huis voor een uitgebreide analyse en risicobeoordeling van contractrisico’s. Hierbij komt onze brede ervaring binnen de olie- en gassector en infrastructuur van pas. Schakel ons in voor:

  • Contractrisicobeoordeling
  • Vertaling risico’s naar maatregelen
  • (Pre)kwalificatie van leveranciers/contractors
  • Contractaudits

Optimale uitbesteding
De aandacht gaat zowel uit naar de risico’s die bij derden worden neergelegd als de (wettelijke) verantwoordelijkheden van de opdrachtgever. Het resultaat is een contractmanagementsysteem dat een optimale uitbesteding en beheersing van uw contractrisico’s garandeert.

CONTRACTMANAGEMENT