Effectiviteit desinfectie coronavirus beoordelen

Goede hygiëne is nu meer dan ooit van belang om risico’s te minimaliseren. Momenteel vinden er veel desinfecties plaats. Van (kantoor)gebouwen tot werkruimtes en van voertuigen tot en met winkelkarretjes. Maar wanneer is een desinfectie toereikend? Het snel en praktisch bepalen van virussen, zoals corona, is in de praktijk lastig uitvoerbaar. Om de effectiviteit van een desinfectie te beoordelen zetten we microbiologische markers in. Zo weet u voor uw specifieke situatie exact of uw reinigingsmethode afdoende is geweest.

RPS beschikt over eigen laboratoria waarmee wij de effectiviteit van de door u gebruikte desinfectie kunnen beoordelen. Dit gebeurt volgens een eigen ontwikkelde en beproefde methode. Daarmee bent u verzekerd van nauwkeurige en betrouwbare uitkomsten.

Meetprotocol desinfectie

Desinfectie gericht op het afdoden van virussen, zoals corona, reduceert de microbiologische verontreiniging. Om een uitspraak te doen of de gebruikte desinfectie voldoende toereikend is, hebben wij  een meetprotocol opgesteld. Dit meetprotocol is gebaseerd op de afname van de microbiologische verontreiniging.

Met onze aanpak brengen we de microbiologische verontreiniging voor en na desinfectie in kaart. Afhankelijk van de gedesinfecteerde objecten en/of ruimten spitsen we het meetprotocol specifiek toe op uw situatie.
Doordat desinfectiemiddelen gezondheidsrisico’s bij mensen kunnen veroorzaken, voeren we ook aanvullende metingen uit naar de restconcentraties hiervan.

Wat zijn de onderdelen van het meetprotocol?

  • On-site metingen en controle omgevingslucht op gebruikte desinfectant
  • Directe ‘on-site’ controle oppervlak microbiologische verontreiniging
  • Laboratoriumonderzoek lucht en oppervlakten microbiologische verontreiniging

RPS-diensten-laboratoria-coronavirus-meten-monstername-buisjes

Onrust wegnemen met maatwerkoplossing

Meten is weten. Maar het stopt niet met het leveren van een getal. Pas daarna begint onze uitdaging. Onze professionals weten uit de dagelijkse praktijk hoe belangrijk het is om de onrust op de werkvloer weg te nemen. Altijd gedreven om vanuit iedere onzekerheid een zekerheid te maken.

Vanuit een servicegerichte divisiestructuur bieden wij daarom een totaaloplossing. Met consultancy, laboratoria en verhuur/meetmiddelen. Daarnaast werken we nauw samen met partners, zoals bedrijfsartsen en toxicologen. Zo komen we samen met u tot maatwerkoplossingen. Voor het creëren van een veilig en gezond werkklimaat voor u en uw medewerkers.

Neem contact op

Wilt u graag persoonlijk advies over het beoordelen van de door u gehanteerde reinigingsmethode om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan? Neem dan contact op met Jeroen Smallenberg.

Bewezen kwaliteit

Brede expertise

Onze laboratoria behoort tot de Nederlandse top voor arbeidshygiënisch-, milieutechnisch- en asbestonderzoek. Met brede expertise in het analyseren van endotoxinen, luchtmetingen, bacteriën gisten en schimmels.

Daarnaast werken we met gecertificeerde arbeidshygiënisten. Zij spreken zowel de taal van het bedrijfsleven als van overheden, brancheverenigingen en inspecties. De combinatie van jarenlang vakmanschap met de meest moderne technieken staat garant voor nauwkeurig en objectief maatwerkonderzoek.

Kwaliteitsborging

Kwaliteit en betrouwbaarheid van de analyseresultaten. We maken gebruik van genormeerde bemonsteringstechnieken. Ook voldoen de RPS-laboratoria aan de accreditatiecriteria voor testlaboratoria, zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025 NEN-EN-ISO/ IEC 17020 en ISO 9001. Een overzicht van onze geaccrediteerde verrichtingen vindt u op de site van de Raad voor Accreditatie onder registratienummers L192 en I143.

 

RPS-diensten-laboratoria-coronavirus-meten-monstername
RPS-diensten-laboratoria-coronavirus-meten-monstername

Aanverwante diensten

QuickScan lucht- en waterkwaliteit

Veel drinkwater- en luchtbehandelingsinstallaties staan stil tijdens de coronacrisis. Ook voor het regulier onderhoud is even geen plaats.
Met de QuickScan lucht- en waterkwaliteit verdiepen onze experts zich in de vraag of uw gebouw nog gezond is na de coronamaatregelen.
Zij onderzoeken steekproefsgewijs de microbiologische lucht- en waterkwaliteit in uw installaties en werkruimten. Meer weten? Bekijk de uitgebreide dienstenpagina voor QuickScan lucht- en waterkwaliteit

Quickscan Covid 19

Bent u als werkgever voorbereid op de versoepeling van de lockdown? Zijn er voldoende maatregelen getroffen om uw medewerkers op uw locatie(s) te beschermen tegen een coronabesmetting? Wij hebben een QuickScan Covid-19 ontwikkeld waarmee u inzicht krijgt of u aan alle thema’s gedacht heeft om besmetting met het coronavirus tijdens het werk  te minimaliseren. En daarmee de kans op een beroepsziekte te voorkomen. Zo weet u na een onafhankelijke beoordeling exact of u binnen de kaders van de Arbowet de juiste maatregelen neemt. Lees meer op de uitgebreide dienstenpagina over de QuickScan Covid-19

Gerelateerd nieuws

28.04.20

Is je werkplek na lockdown nog coronaproof?

Veel mensen werken in deze coronatijd thuis, maar er komt een moment dat je weer naar kantoor moet. Is dat dan wel verantwoord als het virus nog onder ons is? Met al die gedeelde werkplekken, deurklinken, koffiezetapparaten en luchtcirculatie in…

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw bestanden
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?