Deformatiemetingen

Bent u bezig met het uitvoeren van heiwerk- of graafwerkzaamheden? Of is er sprake van wateronttrekking? Dan kunnen objecten in uw omgeving directe schade oplopen doordat ze zich vervormen of verplaatsen. Onze specialisten voeren hoog nauwkeurige metingen uit om daarover een concrete uitspraak te doen. Zo kunt u tijdig maatregelen nemen om gevaarlijke situaties en schade te voorkomen.

Deformatiemetingen

Inspectie en onderhoud
U wilt bruggen, tunnels, viaducten, sluizen en kademuren in goede staat houden. Daarvoor zijn goede inspectie- en onderhoudsprogramma’s van belang. De uitkomsten van deformatiemetingen geven u belangrijke input voor het vaststellen van de onderhoudsprogramma’s.

Risicobeheersing
Bent u bezig met een bouwproject? Dan dient u de risico’s van te voren in kaart te brengen en af te dekken. Deformatiemetingen ondersteunen u bij de risicobeheersing. Op basis van de ontwikkeling van de meetresultaten heeft u essentiële gegevens voorhanden om gevaarlijke situaties en schade te voorkomen.

Continu monitoring
Als aanvulling op het uitvoeren van conventionele metingen beschikken we over continu monitoring software. Daarmee voeren we 24 uur per dag, zeven dagen in de week, automatisch metingen uit. Zo monitoren we realtime op locatie de verplaatsingen van de meetpunten. U bespaart met deze aanpak aanzienlijk op de kosten. Bovendien beschikt u sneller over een uitgebreide set van data die u direct op uw webapp ontvangt.

DOWNLOADS

Deformatiemetingen onmisbaar

Geo-informatie loopt als een rode draad door uw organisatie. De basisgegevens moeten perfect zijn, anders ontbreekt het fundament voor vervolgstappen. Dit kan voor uw bedrijfsvoering tot grote (financiële) risico’s leiden. Het verzamelen, ordenen en analyseren van data ligt aan de basis van ons bestaan. Toepasbaar voor objectieve adviezen en doelmatige oplossingen waarmee u verder kunt.

> Landmeten en geo-informatie

DEFORMATIEMETINGEN